Cvetnić Slavko, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Cvetnić Slavko

Datum rođenja:

  • 26.03.1929.

Mjesto rođenja:

  • Mraclin

Preminuo:

  • 30. siječnja 2016. u Zagrebu

Cvetnić Slavko, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • glavni tajnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. – 30.01.2016.)
  • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)
  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (07.06.1977. – 11.03.1986.)

Spomenica Slavko Cvetnić : 1929.-2016. / uredio Josip Madić

 

Životopis

Akademik Slavko Cvetnić, istaknuti hrvatski veterinar rodio se 26. ožujka 1929. u Mraclinu u Turopolju, gdje je pohađao i osnovnu školu. Srednju školu završio je u Zagrebu, a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1954. Do 1956. radio je kao veterinar u Sisku. Na Veterinarskom fakultetu izabran je 1956. za asistenta na Ambulantnoj klinici, a 1960. postaje asistent u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti.

Doktorirao je 1961., 1967. je postao docent za predmet Zarazne bolesti, 1973. izvanredni, a 1978. redoviti profesor. U više navrata boravio je na stručnom usavršavanju u Njemačkoj, Švedskoj i Nizozemskoj.

Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 1991., od 1986. bio je izvanredni član, a od 1977. član suradnik. Od 1991. do 1997. bio je tajnik Razreda za medicinske znanosti, od 2001. do 2003. zamjenik tajnika Razreda, a od 2004. do 2010. bio je glavni tajnik HAZU. Bio je i glavni urednik Vjesnika HAZU od 1998. do 2003. U Akademiji je obnašao i dužnost predsjednika Odbora za animalnu i komparativnu patologiju, predsjednika Odbora za nagrade HAZU i predsjednika Odbora za Nagradu „Josip Juraj Strossmayer“.

Područje znanstvenih istraživanja akademika Cvetnića bile su virusne bolesti domaćih životinja, naročito virusne bolesti dišnih i probavnih organa goveda i konja za koje je izradio i cjepiva. Bio je voditelj međunarodnih znanstvenih projekata HAZU i Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Bjesnoća kao zoonoza i Zoonoze.

Objavio je više od 280 znanstvenih i stručnih radova i napisao šest stručno-znanstvenih knjiga.

Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima i bio član mnogih znanstvenih i stručnih društava, savjeta odbora i vijeća, među ostalim i tajnik Društva veterinara Hrvatske.

Za svoj znanstveni i stručni rad dobio je više nagrada i priznanja, među kojima i Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 1995. i Državnu nagradu za znanost za životno djelo 2003.