Čulo Filip

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Čulo Filip

Datum rođenja:

  • 1941

Mjesto rođenja:

  • Bukova gora, općina Tomislavgrad

Čulo Filip

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • professor emeritus

Institucije:

  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (9. 5.2015 – …)
  • dopisni član – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine  (18. 12. 2012 – …)
  • profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (31.3.1980 – …)

Filip Čulo, imunolog, rođen je u Bukovoj Gori kraj Tomislavgrada, 18. prosinca 1941. Gimnaziju je pohađao u Splitu i Zagrebu, gdje je 1965. završio i studij medicine. Od 1967. radio je u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kojemu je od 1988.  bio predstojnikom. Doktorirao je 1975. temom o imunološkoj aktivnosti prenijetih singeničnih stanica. Na zagrebačkom Medicinskom fakultetu habilitirao se 1977, potom 1980. izabran za izvanrednog, a 1985. za redovitog profesora. God. 1977–79. boravio na postdoktorskom studiju u Cancer Research and Treatment Center u Albuquerqueu (SAD).

1980. izabran za člana suradnika HAZU u Razredu za medicinske znanosti. Bio je predsjednik je Hrvatskoga imunološkog društva. — Bavio se transplantacijskom i tumorskom imunologijom te ulogom prostaglandina u kontroli rasta malignih tumora. Radovi o  imunološkoj reakciji domaćina na maligni tumor s osobitim obzirom na supresijsku regulaciju te reakcije objavljeni su mu u(International Archives of Allergy and Applied Immunology, Basel 1975; Periodicum biologorum, 1975–76, 1980, 1988; Transplantation, Baltimore 1976; Oncology, Basel 1978; British Journal of Cancer, London 1980.  Bavio se proučavanjem imunoloških aktivnosti prenijetih limfatičnih stanica, tj. adoptivnu imunost te mogućnost imunokemoterapije tumora (Periodicum biologorum, 1974, 1980, 1983, 1988; European Journal of Cancer Clinical Oncology, Oxford 1988). Napose je istraživao međudjelovanje protutumorskog i imunomodulacijskog učinka ciklofosfamida te drugih nespecifičnih imunomodulatora (Periodicum biologorum, 1976, 1979, 1983, 1988; Journal of the National Cancer Institute, Bethesda 1977; Experientia, 1978; Cancer Immunology and Immunotherapy, Berlin 1982). Ispitivao je ulogu radioprotektivnih sredstava u radioterapiji i kemoterapiji tumora (British Journal of Cancer, Basingstoke 1980; Cancer Chemo-Therapy Reports, Washington 1980; Cancer Clinical Trials, New York 1980) te odnos lučenja prostaglandina i progresije malignih bolesti (Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Heidelberg 1992; Medical Oncology and Tumor Pharmacotherapy, Oxford 1992). Sudjelovao je u pisanju udžbenika Imunologija (Zagreb 1984, 19872, 19903) te zajedno s D. Dekarisom uredio zbornik Klinička imunologija u nas (Zagreb 1990).