Ćosović Vlasta

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Ćosović Vlasta

Datum rođenja:

  • 1957

Mjesto rođenja:

  • Pula

E-adresa:

Ćosović Vlasta

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

 

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (10.5. 2018 – …)

Životopis

Vlasta Ćosović rođena je 1957. u Puli. Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1980., magistrirala 1986. i doktorirala (na engleskom jeziku) 1996., također na PMF-u. Istražuje bentičke foraminifere, podjednako fodilne kao i recentne. Velike bentičke foraminifere nisu samo biostratigrafski markeri nego i okolišni indikatori, pa je na temelju promjene njihovih morfotipova, u naslagama jadranskog paleogena, postavljen model tranzicije iz plitkomorskog u dubokomorski okoliš, koji se mogao primijeniti u širem perimediteranskom području. U suradnji s kolegama iz Paleomagnetskog laboratorija Geofizičkog instituta Mađarske akademije objavila je kretanje i rotaciju Vanjskih Dinarida prema tektonskim cjelinama u zaleđu, čime je precizirana uloga Jadranske ploče u formiranju Alpa, Dinarida i šireg područja. Objavila je 31 rad u CC časopisima, od kojih je u 15 prvi ili drugi autor, koji su, prema bazi SCOPUS, citirani preko 420 puta, s h-indeksom 11. Članica suradnica u Razredu za prirodne znanosti je od 2018. godine