Čolić Petar Krešimir, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Čolić Petar Krešimir

Rođen:

  • 10. srpnja 1938. u Soko Banji

Preminuo:

  • 27. svibnja 2000. u Zagrebu

Čolić Petar Krešimir, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (03.12.1992. – 27.05.2000.)

Spomenica Petar Krešimir Čolić : 1938.-2000. / uredila Sibila Jelaska

 

Životopis

Akademik Petar Krešimir Čolić rodio se 10. srpnja 1938. u Soko Banji, umro je 2000. god. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Novoj Gradiški. Školske godine 1956./57. upisao se na Geodetski odjel tadašnjeg Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1961. god. Po završetsku studija radio je u Uredu za novu izmjeru u Zagrebu pri Republičkoj geodetskoj upravi Hrvatske, a od 1962. u Uredu za novu izmjeru zemljišta Rijeke. U školskoj god. 1962./63. upisao je studij teorijske matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je odslušao šest semestara.
Godine 1963. izabran je za asistenta na Katedri za višu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1975. za docenta, 1980. za izvanrednog profesora, a 1986. za redovitog profesora na istom fakultetu. Doktorat tehničkih znanosti iz područja geodezije stekao je u Bonu (Njemačka) 1971, u Institutu za teorijsku geodeziju Sveučilišta u Bonu. Na matičnom fakultetu predavao je niz godina Matematičko-fizikalnu geodeziju te sudjelovao u poslijediplomskom studiju u nastavi svih usmjerenja s više kolegija. Također, bio je gostujući profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu te Tehničkom sveučilištu u Grazu.
Godine 1992. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti, a od 1996. godine član je novoosnovanog Razreda za tehničke znanosti. Bio je član brojnih znanstvenih međunarodnih povjerenstava i studijskih skupina u sklopu Međunarodne asocijacije za geodeziju (IAG). Bio je dopredsjednik i predsjednik Hrvatskog povjerenstva za geodeziju i geofiziku koje zastupa Hrvatsku u International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) i u njenom sastavu bio je nacionalni delegat u International Association of Geodesy. Od osnivanja bio je prvi dopredsjednik i predsjednik Akademijinog Hrvatskog povjerenstva za geodeziju i geofiziku i predsjednik Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju.
Dobitnik je Baeyerove spomen-medalje koju mu je podijelila Akademija znanosti iz Berlina. Za značajan doprinos znanosti odlikovan je 1998. godine Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Godine 1994. postao je dopisnim članom Austrijske geodetske komisije. Bio je dugogodišnji glavni urednik Geodetskog lista, te predsjednik i počasni predsjednik Hrvatskog geodetskog društva, te predsjednik Hrvatskog astronomskog društva. Bio je član Odbora za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, te član i predsjednik Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti Rektorskog zbora.
Sudjelovao je na mnogobrojnim kongresima, simpozijima i savjetovanjima s pozvanim predavanjima. Vodio je brojne projekte kao i projekt: Dinamički trodimenzionalni model Plitvičkih jezera, sedrenih barijera i pritoka pod pokroviteljstvom UNESCO-a.