Coha Suzana

Članovi suradnici VI. Razred za književnost
Coha Suzana

Datum rođenja:

  • 1978.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4092 084

E-mail adrese:

Coha Suzana

Članovi suradnici VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • izvanredna profesorica – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, Katedra za noviju hrvatsku književnost

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (16.5.2024. – …)

Životopis

Suzana Coha (Zagreb, 1978) diplomirala je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i doktorirala (2009). Na istom je fakultetu na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku zaposlena od 2002. godine (najprije kao znanstvena novakinja i asistentica, od 2013. kao docentica te od 2019. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredna profesorica). Usavršavala se na stipendijama u Ljubljani (2004) i Grazu (2006).

Autorica je dviju knjiga (Poetika i politika Gajeve Danice, 2015; Hrvatski velikan Ljudevit Gaj. Karizmatični i kontroverzni predvodnik hrvatskoga narodnog preporoda, 2022). Suurednica je dvaju zbornika znanstvenih radova i dvaju tematskih brojeva časopisa te suradnica na šest stručnih knjiga. Napisala je šezdesetak natuknica za pet hrvatskih i tri inozemna enciklopedijska i leksikonska izdanja. U hrvatskim i inozemnim publikacijama objavila je preko pedeset znanstvenih i preko trideset stručnih radova.

Bila je suradnica jednoga znanstvenog projekta na nacionalnoj razini, dvaju institucionalnih znanstvenih projekata na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te jednoga institucionalnog projekta na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, kao i voditeljica triju institucionalnih znanstvenih projekata na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Sudjelovala je u kreiranju programa i organizaciji više domaćih i  međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i bila je predsjednica programskoga odbora jednoga znanstveno-stručnog skupa. Od 2021. godine članica je organizacijskoga i programskoga odbora znanstvenoga skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe”. Sudjelovala je na više desetaka znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, a pozvana je predavanja održala na znanstvenom skupu “Jan Paweł II i idea słowiańskości” (Varšava, 2015) i na “XVI. međunarodnom kroatističkom znanstvenom skupu Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj” (Pečuh, 2022, s C. Pavlović).

Pozvana predavanja održala je i na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Grazu (2006) te na  Odsjeku za jezike i civilizacije srednje i istočne Europe pri Fakultetu za strane jezike Sveučilišta u Udinama (2018). Od 2016. godine priređuje književnoznanstvene i stručne eseje za emisiju “Kozmopolis – književnost u kontekstu” Trećega programa Hrvatskog radija.

Od 2017. recenzentica je i članica uredništva projekta “Zaprešički autori on-line” Gradske knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću; od 2021. članica je uredništva edicije “Stoljeća hrvatske književnosti” Matice hrvatske, a od 2022. voditeljica književnoznanstvenoga i kulturno-umjetničkoga bloka Zagrebačke slavističke škole.

Područja njezina znanstvenog interesa su hrvatska književnost i kultura 19. i 20. stoljeća, suvremena hrvatska književnost, komparativna književnost i medijska kultura.

Za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrana je 16. svibnja 2024.

Suzana Coha – osobna stranica


Bibliografija

Suzana Coha – CroRIS