Čikeš Ivo, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Čikeš Ivo

Datum rođenja:

  • 01.10.1938

Mjesto rođenja:

  • Žeževica

Adrese:

  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Čikeš Ivo, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik Odbora – Odbor za kardiovaskularne bolesti

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (18.05.2000. – …)
  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. – 18.05.2000.)

Životopis

Ivo Čikeš, hrvatski liječnik  (Žeževica kraj Omiša, 1. X. 1938). Završivši 1964. studij medicine u Zagrebu radio je na internom odjelu bolnice u Splitu. Od 1977. djelovao u Zagrebu u Zavodu (poslije Klinici) za bolesti srca i krvnih žila, a njegov je predstojnik bio od 1991. do 2003. Ondje 1978. osniva i vodi Odjel za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku, koji je referentni centar za ehokardiografiju Europskoga kardiološkog društva i suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije. Posebno se bavi ehokardiografijom pa je prvi u medicinskoj literaturi opisao neke ehokardiografske nalaze. Sa skupinom inženjera konstruirao je ultrazvučno označene katetere i elektrode. Bio je redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Redoviti član HAZU (od 2000). Bio je predsjednik Ehokardiografije Europskoga kardiološkog društva (1984–89), potom kancelar tog društva. Dobitnik je Nagrade za znanostvenoistraživački rad »Nikola Tesla« (1985) te Državne nagrade za životno djelo (2005).

Čikeš, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.