Cifrić Ivan, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Cifrić Ivan

Datum rođenja:

  • 22.01.1946

Mjesto rođenja:

  • Petrijevci

Datum smrti:

  • 23.11.2018

Cifrić Ivan, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. – 23.11.2018)
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (11.07.2017. – 23.11.2018)

Funkcije u Akademiji:

  • voditelj – Odsjek za etnologiju (02.11.2010. – 23.11.2018.)
  • zamjenik predsjednika Odbora – Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima (2015. – 2018.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (20.05.2010. – 23.11.2018)

Prof. dr. sc. IVAN CIFRIĆ (Petrijevci, 22.01.1946.) redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osmogodišnju školu završio u Petrijevcima, gimnaziju u Osijeku, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je studijsku grupu sociologija (A) – filozofija (B) 1969., magistrirao (1973.) i doktorirao (1980).

Na Odsjeku za sociologiju izabran je za asistenta 1970., za docenta 1981 a za profesora u trajnom zvanju 1997. Stipendist je Zaklade Alexander von Humboldt-Stiftung (1984./1985., 1992. i 1994.).

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je na dodiplomskom studiju: «Statistiku», «Sociologiju sela», «Sociologiju religije» a uveo je u program studija sociologije predmete «Hrvatsko društvo» i «Socijalna ekologija» i «Sociologija obrazovanja» (za sociologe) i «Etika okoliša». Organizirao je poslijediplomski znanstveni studij «Socijalna ekologija» a bio je i voditelj Poslijediplomskog znanstvenog studija sociologije na Odsjeku.

Predavao je «Sociologiju obrazovanja» za studente PMF, Muzičke akademije i Defektologije, a «Socijalnu ekologiju» na Odsjeku za sociologiju u Zadru, Hrvatskim studijima a danas i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Sudjelovao je kao gost predavač ili voditelj kolegija na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Zadru i Ljubljani.

Organizirao je «Sociološku ljetnu školu» (Crikvenica 1987.-1990.) i sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Vodio je nekoliko znanstvenih projekata: «Ekološka svijest mladih» (1986.-1987.), «Ekološki aspekti društvenog razvoja» (1986.-1990.), «Socijalnoekološki aspekti razvoja» (1990.-1996.), «Socijalnoekološki i modernizacijski procesi u Hrvatskoj» (1996.-2000.), «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (2002.-2005).) a sada je voditelj projekta «Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj» (2007.-2014.).

Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima, te više od 50 recenzija inozemnih knjiga. Objavio je petnaest knjiga: Revolucija i seljaštvo (1981.), Klasno društvo i obrazovanje (1984.), Ekološka svijest mladih (1987., koaut. B. Čulig), Ekološka adaptacija i socijalna pobuna (1990.), Ogledi iz sociologija obrazovanja (1990.), Napredak i opstanak (1994.), Bioetika (2000.), Moderno društvo i svjetski etos (2000.), Okoliš i održivi razvoj (2002.), Ruralni razvoj i modernizacija (2003.), Bioetičke ekumena (2007.), Pojmovnik kulture i okoliša (2009.), Kultura i okoliš (2009. i 2012.), Leksikon Socijalne ekologije (2012.) i Ekologija vremena i kultura zidova (2015.). Uredio je dva znanstvena zbornika: Relacijski identiteti: prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva (2008.) i Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 (2013.). Objavio je više od stotinu znanstvenih radova u različitim domaćim i inozemnim zbornicima i časopisima.

Bio je pročelnik Odsjeka za sociologiju 1981.-1983. i 1996.-1998.; višegodišnji tajnik Hrvatskog sociološkog društva i njegov predsjednik 1986.- 1988. i 1988.-1990.; predstojnik Zavoda za sociologiju 1986-2002. Urednik je i pokretač časopisa «Socijalna ekologija» (1992.-2012.) i časopisne biblioteke «Razvoj i okoliš» (od 1994.), a također je jedan od pokretača časopisa «Revija za sociologiju». Bio je član uredništva časopisa «Kulturni radnik», «Revija za sociologiju» i «Sociologija sela».

Član je Hrvatskog sociološkog društva; Kluba hrvatskih humboldtovaca; Hrvatskog bioetičkog društva; International Sociological Association – ISA ( RC24).

Nagrađen je «Velikom medaljom» Filozofskog fakulteta (1991.), «Godišnjom državnom nagradom za znanost» (2000.) i „Državnom nagradom za znanost – Nagrada za životno djelo“. Izabran za redovitog člana HAZU-a u razred za društvene znanosti (2010.).

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU – IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.