Čavlek Nevenka, akademkinja

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Čavlek Nevenka

Datum rođenja:

  • 1958.

Mjesto rođenja:

  • Klokovec (Krapinske Toplice)

Adrese:

  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 1 238 3244

E-mail adrese:

Čavlek Nevenka, akademkinja

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • akademkinja
  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (16.5.2024. – …)

Životopis

Nevenka Čavlek rođena je 12. listopada 1958. godine u Klokovcu, općina Krapinske Toplice. Završila je Opću gimnaziju u Zaboku 1977. godine. Diplomirala je na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu u siječnju 1982. godine. Magistarski rad obranila je 1988. godine, a doktorsku disertaciju 1997. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redovita profesorica u trajnom izboru na Katedri za turizam. Od 2006. – 2010. godine bila je pročelnica Katedre za turizam, a dužnost prodekanice za međunarodnu suradnju obnašala je od 2010. – 2014. godine.

Glavna je i odgovorna urednica znanstvenog časopisa Acta Turistica od 2006. godine.  Članica je uređivačkih odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih časopisa: Tourism Economics; International Journal of Tourism Research; Advances in Hospitality & Tourism Research; Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing; Tourismos Journal; Tourism and Rural Development Studies. Suradnica je urednika (Associate Editor) u izradi Encyclopedia of Tourism (ur. J. Jafari i H. Xiao, Springer, 2024). Recenzentica je u znanstvenim časopisima s najvišim faktorom utjecaja u području turizma u svijetu. Recenzirala je i dva strana udžbenika.

Autorica/koautorica je preko 170 znanstvenih i stručnih radova, triju sveučilišnih udžbenika i jedne knjige. Sudjelovala je na preko četrdeset međunarodnih konferencija, održala je desetak uvodnih referata na međunarodnim konferencijama. Dobitnica je triju nagrada Mijo Mirković za znanstveni rad, a u 2015., 2016. i 2017. godini dobila je priznanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Fakulteta za najcitiraniji rad autora/djelatnika Fakulteta u bazi podataka Web of Science Core Collection. U 2022. godini dobila je nagradu Global Perspective Award na Sveučilištu u Pečuhu. Najveće priznanje za dosadašnji znanstveni rad dobila je uvrštenjem među 18 vodećih ekonomista iz područja ekonomike turizma u svijetu (The Discovery of Tourism Economics, ur. L. Dwyer, Emerald, 2011).

Članica je Znanstvenog vijeća za turizam i prostor pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti,  Statističkog savjeta Republike Hrvatske, Međunarodnog udruženja turističkih pisaca i novinara  (FIJET), Akreditacijskog programskog odbora EFMD-a u Bruxellesu od 2021. godine te predsjednica Povjerenstva za specijalističke sveučilišne studije na Sveučilištu u Zagrebu. Bila je članica Radne skupine za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. – 2027. pri Ministarstvu turizma i sporta.