Bujas Zoran, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Bujas Zoran

Rođen:

 • 27. prosinca 1910. u Splitu

Preminuo:

 • 11. siječnja 2004. u Zagrebu

Bujas Zoran, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • professor emeritus
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • dekan – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • rektor – Sveučilište u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (19.12.1989. – 21.11.1991.)
 • voditelj  – Laboratorij za istraživanje strukture i funkcije osjetnih organa

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.06.1968. – 11.01.2004.)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (29.06.1960. – 20.06.1968.)

Spomenica Zoran Bujas : 1910.-2004. / uredio Branko Sokač

 

Životopis

Akademik Zoran Bujas rodio se 27. XII. 1910. u Splitu. Osnovnu školu pohađao je u Zadru i Dubrovniku. U Dubrovniku  je završio klasičnu gimnaziju, a maturirao je 1928. god. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je psihologiju 1932. god. Doktorirao je 1933. god. iz osjetne psihologije disertacijom “O sukcesivnom kontrastu kod okusa”. Od 1933. do 1936. nastavio je postdiplomske studije u Parizu pod vodstvom profesora Henri Pierona. Tijekom postdiplomskog studija položio je na psihologijskom institutu u Parizu ispite iz opće i primijenjene psihologije. U Zagrebu radio je kao psiholog od 1936. g. i dalje u Savjetovalištu za izbor zvanja. Godine 1938. postao je Privatni docent iz psihologije na Filozofskom fakultetu, a 1940. postao je profesor na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu. 1948. g. izabran je za Izvanrednog profesora iz Eksperimentalne i fiziološke psihologije na Prirodoslovno-matematskom fakultetu u Zagrebu. Iduće godine (1949.) premješten je za profesora psihologije na Filozofski fakultet u Zagrebu, na kojem je fakultetu i umirovljen 1981 . g. u zvanju Redovnog sveučilišnog profesora.

Bio je Dekan Filozofskog fakulteta 1955. i 1956. godine, a od 1956. do 1958. god. Rektor Sveučilišta u Zagrebu.

1960. g. bio je izabran za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti , a za redovnog člana 1968. g. Bio je tajnik Razreda za prirodne znanosti od 1977 – 1985. g., a od 1989. do 1991. izabran je za potpredsjednika JAZU, odnosno kasnije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Z. Bujas bio je osnivač Instituta za psihologiju i fiziologiju rada (1945 – 1947. g.), a vodio je niz godina Laboratorij za psihofiziologiju rada u Institutu za medicinska istraživanja i higijenu rada. U Akademiji osnovao je 1979. g. i vodi Laboratorij za istraživanje strukture i funkcije osjetnih organa.

Glavna područja istraživanja Z. Bujasa jesu: psihofiziologija osjeta, rada i umora; psihofizika; neuropsihologija; psihometrija i konstrukcija testova za ispitivanje inteligencije i znanja. Rezultati spomenutih istraživanja citirani su u stranim udžbenicima i radovima preko 400 puta. Kao gost-profesor predavao je na Sorboni (Pariz, 1951.), Harvard University (Boston, 1954.), Brown University (Providence, 1954.), Akademiji SSSR (Moskva, 1957.), Rockefeller University (New York, 1971.) i Yale University (New Haven, 1984.).