Bujas Zoran, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Bujas Zoran

Datum rođenja:

 • 27.12.1910

Mjesto rođenja:

 • Split

Datum smrti:

 • 11.01.2004

Bujas Zoran, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • honorary Director – Cabinet for the Research of the Structure and Function of the Sensory Organs CASA
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • potpredsjednik – CASA (19.12.1989. – 21.11.1991.)
 • rektor – Sveučilište u Zagrebu (1956. – 1958.)

Funkcije u Akademiji:

 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (19.12.1989. – 21.11.1991.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.06.1968. – 11.01.2004.)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (29.06.1960. – 20.06.1968.)

Zoran Bujas rodio se 27. XII. 1910. u Splitu. Osnovnu školu pohađao je u Zadru i Dubrovniku. U Dubrovniku završio je klasičnu gimnaziju, a maturirao je 1928. god. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je psihologiju 1932. god. Doktorirao je 1933. god. iz osjetne psihologije disertacijom “O sukcesivnom kontrastu kod okusa”. Od 1933. do 1936. nastavio je postdiplomske studije u Parizu pod vodstvom profesora Henri Pierona. Tijekom , postdiplomskog studija položio je na psihologijskom institutu u Parizu ispite iz opće i primijenjene psihologije.

U Zagrebu radio je kao psiholog od 1936. g. i dalje u Savjetovalištu za izbor zvanja. Godine 1938. postao je Privatni docent iz psihologije na Filozofskom fakultetu, a 1940. postao je profesor na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu.

Nakon toga (1948. g.) izabran je za Izvanrednog profesora iz Eksperimentalne i fiziološke psihologije na Prirodoslovno-matematskom fakultetu u Zagrebu. Iduće godine (1949.) premješten je za profesora psihologije na Filozofski fakultet u Zagrebu, na kojem je fakultetu i umirovljen 1981 . g. u zvanju Redovnog sveučilišnog profesora.

Z. Bujas bio je Dekan Filozofskog fakulteta 1955. i 1956. godine, a od 1956. do 1958. god. izabran je za Rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Z. Bujas bio je izabran za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1960. g., a za redovnog člana 1968. g.

Bio je tajnik Razreda za prirodne znanosti od 1977 – 1985. g., a od 1989. do 1991. izabran je za potpredsjednika JAZU, odnosno kasnije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Z. Bujas bio je osnivač Instituta za psihologiju i fiziologiju rada (1945 – 1947. g.), a vodio je niz godina Laboratorij za psihofiziologiju rada u Institutu za medicinska istraživanja i higijenu rada. U Akademiji osnovao je 1979. g. i vodi Laboratorij za istraživanje strukture i funkcije osjetnih organa.

Glavna područja istraživanja Z. Bujasa jesu: psihofiziologija osjeta, rada i umora; psihofizika; neuropsihologija; psihometrija i konstrukcija testova za ispitivanje inteligencije i znanja.

Rezultati spomenutih istraživanja citirani su u stranim udžbenicima i radovima preko 400 puta.

Z. Bujas je član većeg broja znanstvenih udruženja i društava u zemlji i inozemstvu.

Z. Bujas aktivno je sudjelovao na brojnim medunarodnim kongresima, a 1964. g. bio je organizator i predsjednik XV. Internacionalnog kongresa za primijenjenu psihologiju u Ljubljani.

Kao gost-profesor Z. Bujas predavao je na Sorboni (Pariz, 1951.), Harvard University (Boston, 1954.), Brown University (Providence, 1954.), Akademiji SSSR (Moskva, 1957.), Rockefeller University (New York, 1971.) i Yale University (New Haven, 1984.).

Z. Bujas je postao Dopisni član Slovenske akademije znanosti in umjetnosti ~ 1985., a Doktor Honoris Causa Univerze u Ljubljani 1981 . g.