Brozović Dalibor, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Brozović Dalibor

Datum rođenja:

 • 28.07.1927

Mjesto rođenja:

 • Sarajevo

Datum smrti:

 • 19.06.2009

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Brozović Dalibor, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • akademik (11.03.1986. – 19.06.2009)
 • doktor znanosti (1957. – 19.06.2009)

Institucije:

 • dopisni član – Makedonska akademija znanosti i umjetnosti (17.06.1986. – 19.06.2009.)
 • dopisni član – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (19.09.2008. – 19.06.2009.)
 • glavni ravnatelj – Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu (1991. – 2001.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (11.03.1986. – 19.06.2009)
 • izvanredni član – Razred za filološke znanosti (07.06.1977. – 11.03.1986.)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (06.06.1975. – 07.06.1977.)

 

 • pohađao gimnaziju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu
 • 1946. maturirao u Zagrebu
 • na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studira kroatistiku i talijanski jezik
 • 1951. diplomirao kroatistiku; 1952. apsolvirao talijanski jezik
 • 1957. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu disertacijom Govor u dolini rijeke Fojnice
 • 1975. član suradnik Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti
 • 1977. izvanredni član Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti
 • 1986. redoviti član Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti
 • 1986. vanjski član Makedonske akademije nauka i umjetnosti
 • 1991 član Academia Europea
 • 1990. član Predsjedništva Republike Hrvatske i potpredsjednik RH
 • 1991-2001. glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža”
 • 1992-1995. saborski zastupnik

Nastavna djelatnost:

 • 1952. asistent na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu
 • 1953-1956. lektor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija
 • 1956-1858. asistent predavač na Filozofskom fakultetu u Zadru
 • 1958. docent na Filozofskom fakultetu u Zadru
 • 1962. izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru
 • od 1968-1990. redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru
 • 1969. profesor po pozivu na University of Michigan (Ann Arbor, SAD)
 • 1971. profesor po pozivu na Sveučilištu u Regensburgu (SR Njemačka)
 • predaje fonologiju na poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Zadru
 • na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Zadru, Dubrovniku i Sarajevu (predavao je povijest hrvatskoga jezika, fonologiju i druge kolegije
 • održao niz predavanja na mnogobrojnim seminarima za strane slaviste u Zadru, Zagrebu, Puli, Dubrovniku, Sarajevu.

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:

 • član Odbora za dijalektologiju HAZU; član Odbora za leksikografiju HAZU; član Odbora za etimologiju HAZU
 • predsjednik Hrvatsko-bugarskoga društva
 • predsjednik Hrvatskog saveza za esperanto
 • 1986 vanjski član of Makedonske akademije znanosti i umjetnosti
 • član Europske akademije
 • član Akademije nauka Bosne i Hercegovine

Nagrade:

 • 1970. Nagrada Grada Zadra za istaknutu znanstvenu djelatnost
 • 1992. Nagrada za životno djelo Republike Hrvatske
 • Nositelj velereda kralja Zvonimira, reda Ante Starčevića i reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića
 • Nositelj bugarskog ordena Madarskog konjanika 1. reda

Znanstvena djelatnost

 • sudjelovao u izradi upitnika za mnogobrojne dijalektološke atlase
 • za Općeslavenski dijalektološki atlas na terenu je obradio niz punktova
 • sudjelovao u izradbi Fonoloških opisa
 • sudjeluje u radu na Općeslavenskom lingvističkom atlasu (OLA)
 • sudjeluje u radu na Europskom lingvističkom atlasu (ALE)
 • za Hrvatsku enciklopediju (sv. 1–4) izradio je šezdesetak natuknica

Organizacijska djelatnost

 • Na Filozofskom fakultetu u Zadru organizirao je jezičnu nastavu slavističkoga i kroatističkoga studija
 • sudjelovao u organiziraju Međunarodne slavističke škole
 • sudjelovao pri stvaranju nazivlja i oblikovanju hrvatskoga novca, pri oblikovanju poštanskih maraka RH

Znanstveni i stručni skupovi:

 • sudjelovao u organizaciji i s referatima na više od 100 međunarodnih lingvističkih, slavističkih i drugih konferencija i znanstvenih skupova

Znanstveni projekti:

 • voditelj projekta Lingvistički atlasi u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU

Uređivanje publikacija:

 • od 2001. glavni urednik časopisa Filologija Razreda za filološke znanosti HAZU
 • 1970-1986. odgovorni urednik filološkoga razdjela Radova Filozofskoga fakulteta u Zadru
 • glavni urednik prvih svezaka Radova Leksikografskog zavoda “M. Krleža”
 • bio je član uredništava raznih lingvističkih časopisa (Rad JAZU/HAZU, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik), zbornika i knjiga
 • dugogodišnji član uredništva Općeslavenskog lingvističkog atlasa (OLA)
 • dugogodišnji član uredništva Europskog lingvističkog atlasa (ALE)
 • glavni urednik Hrvatske enciklopedije (1, 2, 3. svezak)

Polje interesa:

 • Opća lingvistika, hrvatska i slavenska lingvistika, dijalektologija, akcentologija, standardizacija slavenskih jezika, plurilingvistika, numizmatika