Bosanac Tomo, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Bosanac Tomo

Rođen:

  • 15. svibnja 1918. u Bjelovaru

Preminuo:

  • 12. kolovoza 2003. u Zagrebu

Bosanac Tomo, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
  • dopisni član – Makedonska akademija znanosti i umjetnosti (21.04.1994. – 12.08.2003.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (24.07.1991. – 12.08.2003.)
  • izvanredni član – Razred za tehničke znanosti (29.06.1960. – 24.07.1991.)

Spomenica Tomo Bosanac : 1918.-2003. / uredio Stjepan Jecić

 

Akademik Tomo Bosanac rođen je 1918. godine u Bjelovaru gdje je pošao gimnaziju a maturirao je u Zagrebu 1937. godine. Diplomirao je na elektrotehničkom smjeru Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1943. godine, a doktorirao na istom fakultetu 1955. godine.

Nakon diplomiranja radio je kao asistent u Zavodu za elektrotehniku Tehničkog fakulteta. Nastavio je svoju karijeru u tvornici Rade Končar kao glavni konstruktor električnih strojeva, a kasnije kao direktor, pripremio je proizvodnju sinkronih generatora za koje je razradio cjelokupnu teorijsku  podlogu i potrebni proračun. Kao vrhunski stručnjak na području teorije elektromagnetskih polja i krugova, primjenjivao je svoja znanja i za projektiranje posebno složenih strojeva i uređaja koji su se u to vrijeme prvi put izrađivali u Hrvatskoj. Posebno treba istaknuti gradnju prve hidroelektrane Mariborski otok od 24 megavoltampera, hidrogenerator od 120 megavoltampera za elektranu Split, izgradnju ciklotrona u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

Godine 1957. izabran je za profesora u stalnom radnom odnosu na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tu je dužnost obavljao u razdoblju do 1959. godine kada je postavljen na dužnost direktora Instituta Ruđer Bošković. Na Elektrotehnički fakultet vratio se 1965. godine u svojstvu redovitog profesora. Tijekom punih trideset i šest godina na Elektrotehničkom fakultetu predavao je niz kolegija: Osnove elektrotehnike, Teorijska elektrotehnika, Teorija polja, Teorija elektromagnetskih polja, Teorija strujnih krugova, Konverzija energije i Stabilnost mreža. Bio je predstojnik Zavoda za osnove elektrotehnike i elektrotehnička mjerenja od 1974. do 1982. godine. Projektirao je i izradio s ekipom suradnika na Elektrotehničkom fakultetu više uređaja za visokofrekvencijsko industrijsko grijanje.
Napisao je više stručnih i znanstvenih radova, četvera skripta i dva udžbenika. Posebno treba istaknuti njegovo životno djelo, monografiju Teorijska elektrotehnika, objavljenu 1973. godine.
Za svoj rad i zasluge primio je niz nagrada i priznanja: Nagradu Vlade FNRJ 1949. godine, Orden rada II. reda, pa zatim I. reda, Orden Republike sa srebrnim vijencem, Nagradu Hrvatskog sabora, Nagradu Nikola Tesla, Nagradu grada Zagreba, Zlatnu plaketu Josip Lončar i Zlatnu plaketu Narodne tehnike.

Akademik Bosanac zaslužan je za utemeljenje i razvitak znanstvenog polja elektrotehnike i elektotehničke industrije u Hrvatskoj.