Bujić Bojan

Dopisni članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Bujić Bojan

Datum rođenja:

  • 1937

Mjesto rođenja:

  • Sarajevo

E-mail adrese:

Bujić Bojan

Dopisni članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (30.01.1997. – …)

Životopis

Bojan Bujić, engleski muzikolog hrvatskog podrijetla, rođen je u Sarajevu 6. listopada 1937. U Sarajevu je završio studij engleskog jezika i književnosti (1961.) i 1963. diplomirao na Muzikološkom odjelu Muzičke akademije. Doktorat iz muzikologije stekao je 1967. na sveučilištu u Oxfordu. Od 1967. do 1969. u Sarajevu je predavao na Srednjoj muzičkoj školi i na Muzičkoj akademiji; ondje je osnovao i vodio ansambl Musica rediviva s kojim je izvodio srednjovjekovnu i renesansnu glazbu. Od 1969. živi u Velikoj Britaniji te djeluje kao nastavnik na katedri za muzikologiju sveučilišta u Readingu, gdje je istodobno 1972.–1975. bio dirigent sveučilišnog komornog zbora Palestrina. Godine 1971. bio je gost profesor na sveučilištu Cornell u državi New York, SAD, 1976.–1979. gost predavač na postdiplomskom tečaju estetike glazbe na King’s Collegeu u Londonu. Od 1978. do umirovljenja 2005. profesor je muzikologije na glazbenom fakultetu i Magdalen Collegeu u Oxfordu.

Glavna su područja njegova rada glazba u Italiji i Dalmaciji u XVI. i XVII. stoljeću, estetika glazbe te Arnold Schoenberg i njegov krug.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997.