Bogišić Rafo, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Bogišić Rafo, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (24.07.1991. – 06.10.2010)
  • izvanredni član – Razred za književnost (07.06.1977. – 24.07.1991.)