Bermanec Vladimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Bermanec Vladimir

Rođen:

  • 8. kolovoza 1955. u Zagrebu

Preminuo:

  • 13. rujna 2021. u Ohridu, Makedonija

Bermanec Vladimir, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik – Odbor za geokemiju

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (10.05.2012. – 13.09.2021.)
  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. – 10.05.2012.)

Spomenica Vladimir Bermanec : 1955. – 2021. / uredio Goran Durn

 

Akademik Vladimir Bermanec rodio se 8. kolovoza 1955. u Zagrebu gdje je 1979. diplomirao mineralogiju na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 1987. magistrirao i 1992. doktorirao. Od 1978. radio je u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a gdje je prošao sve akademske stupnjeve od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju (2005.). Obnašao je dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda (1997.−1999.), pročelnika Geološkog odsjeka (2001.−2003.) te prodekana PMF-a (2004.−2006.). Proveo je oko godine dana na specijalizacijama od po nekoliko mjeseci u Bernu u Švicarskoj i u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu.

Za redovitog člana HAZU, u Razredu za prirodne znanosti, izabran je 2012., a od 2006. bio je član suradnik. Bio je predsjednik Odbora za geokemiju i aktivan član Hrvatske kristalografske zajednice.

U znanstvenom radu bavio se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao što su plagioklasi, mikroklin, zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, hematiti, halit, tetraedrit i još više od 30 minerala i mineralnih grupa. Pritom je opisao i desetak novih (do tada nepoznatih) minerala. Sudjelovao je u izradi nove enciklopedije minerala pod uredništvom J. A Mandarina iz Kanade. Vodio je više magistarskih i doktorskih radova, od čega i jedan doktorat na Sveučilištu u Belo Horizonteu u Brazilu.

Akademik Vladimir Bermanec objavio je više od 40 članaka, uglavnom u suautorstvu s uglednim inozemnim stručnjacima, u časopisima koje registrira Current Contents, desetak članaka u drugim časopisima s međunarodnom recenzijom i još toliko u domaćim znanstvenim časopisima. Radovi su mu citirani 240 puta, pri čemu h-indeks citiranosti iznosi 10. Autor je i dvaju sveučilišnih udžbenika (jednoga u suautorstvu) iz specijalne mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. Aktivno je sudjelovao na više od 100 svjetskih i drugih međunarodnih kongresa i skupova te na dvadesetak domaćih.

Bio je član mnogih međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija (Komisija za nove minerale i mineralna imena – CNMMN, Komisija za klasifikaciju minerala – CCM, Međunarodna mineraloška asocijacija – IMA i dr.). Bio je i recenzent za mnoge domaće i inozemne časopise (European Journal of Mineralogy, The Canadian Mineralogist, u kojemu je bio i član uredništva). Bio je predsjednik Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i Povjerenstva za rektorovu nagradu. Aktivan je bio i u Družbi Braća hrvatskog zmaja gdje je, s titulom Zmaj od Veternice, od 2011. do 2021. bio u dva mandata član Meštarskog zbora, a od srpnja 2021. pročelnik Nadzornog odbora.


Bibliografija

Vladimir Bermanec – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI