Belušić Danijel

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Belušić Danijel

Datum rođenja:

  • 1978.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Geofizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 95, 10000 Zagreb

E-mail adrese:

Belušić Danijel

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • Geofizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (16.5.2024. – …)

Životopis

Danijel Belušić rođen je 1978. u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, gdje je radio kao asistent, viši asistent i docent od 2001. do 2011. Usavršavao se na nekoliko međunarodnih radionica. Jedanaest godina proveo je u inozemnim znanstvenim institucijama, u SAD-u, Australiji, Velikoj Britaniji i Švedskoj. Od 2021. zaposlen je na Geofizičkom odsjeku PMF-a kao redoviti profesor.

Istražuje atmosfersku dinamiku i klimatske promjene, s naglaskom na ekstremne događaje (npr. razvoj konvektivnih sustava i pojava udara bure). Kao suradnik i kao voditelj bio je angažiran u brojnim projektima što su ih financirale domaće i međunarodne zaklade za znanost. Sudjelovao je u izvođenju nastave u okviru petnaest kolegija na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Monash.

Redoviti je recenzent za više od dvadeset međunarodnih časopisa te je recenzirao projektne prijave za nekoliko domaćih i međunarodnih zaklada.

Dobio je nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada (primjerice nagrade Svjetske meteorološke organizacije i Europskog meteorološkog društva).


Bibliografija

Danijel Belušić – CroRIS