Bego Vojislav, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Bego Vojislav

Rođen:

  • 03. kolovoza 1923. u Splitu

Preminuo:

  • 29. svibnja 1999. u Zagrebu

Bego Vojislav, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • professor emeritus
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (24.07.1991. – 29.05.1999.)
  • izvanredni član – Razred za tehničke znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)
  • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (06.06.1975. – 11.03.1986.)

Spomenica Vojislav Bego : 1923.-1999. / uredio Dragutin Fleš

 

Akademik Vojislav Bego rođen je 1923. godine u Splitu, gdje je pohađao osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Zatim je upisao Tehnički fakultet u Zagrebu i diplomirao 1946. godine. Nakon diplomiranja zaposlio se u tvornici Rade Končar gdje je najprije bio zadužen  za materijale u telefoniji, a zatim u ispitnoj stanici gdje se počeo baviti mjernim postupcima za ispitivanje motora, transformatore i ostalih uređaja što je odredilo njegovu znanstvenu i stručnu djelatnost za cijeli život.
Po osnivanju Elektrotehničkog instituta Rade Končar preuzeo je dužnost direktora Sektora za mjernu tehniku, gdje je nakon prelaska na Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu postao savjetnikom. U Institutu je razvio prototip mjernog transformatora s otvorenom jezgrom koji se još i danas proizvodi. Uz to je razvio ispitne stanice za velika sklopna postrojenja velikih snaga i visokih napona.
Od 1957. do 1961. godine djeluje kao honorarni profesor za predmet Mjerenja u elektrotehnici na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1961. izabran je za izvanrednog profesora. Doktorsku disertaciju obranio je 1965. godine a početkom 1968. godine izabran je za redovitog profesora.

Godine 1975. izabran je za člana suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1986. za izvanrednog a 1991. godine za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Kako bi unaprijedio znanstveni i stručni rad, osnovao je na Elektrotehničkom fakultetu mjeriteljski laboratorij opremljen najsuvremenijim mjernim uređajima i mjernim etalonima. Dobar dio opreme izrađen je pod njegovom vodstvom. Rezultati dugogodišnjeg  razvoja omogućili su mjeriteljsko osamostaljenje Hrvatske. Također je dobar dio razvijene opreme ušao u proizvodni program domaće industrije.
Poseban napredak u području  električnih mjernih uređaja ostvaren je u razdoblju od 1975. kada su pod njegovim vodstvom izrađeni mjerni uređaji vrhunske točnosti. Krajnji domet njegovih nastojanje u vrhunskom mjeriteljstvu je izrada dviju naponskih vaga. Godine 1981. je tim uređajima ustanovljeno da je jedinica napona volt netočna čak za 8 milijuntinki, što je potvrđeno i 1. siječnja 1990. je načinjena korekcija jedinice za 8,065 milijuntinki.
Profesor Bego bio je dugogodišnji predsjednik (od 1962. do 1972. godine), a poslije i počasni predsjednik strukovne udruge JUKEM. Bio je osnivač je i član Hrvatskog mjeriteljskog društva od 1978. godine.
Za svoj je rad akademik Vojislav Bego dobio brojna priznanja. Godine 1964. nagrađen je republičkom nagradom Nikola Tesla za istaknuto znanstveno djelo. Nagradu grada Zagreba dobio je u dva navrata i to: 1975. godine za znanstveni rad na polju elektromagnetske metrologije i 1985. godine za razvoj naponske vage. Godine 1996. izabran je u počasno zvanje profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, a državna nagrada za životno djelo dodijeljena mu je 1997. godine.