Batušić Nikola, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost
Batušić Nikola

Rođen:

 • 18. veljače 1938. u Zagrebu

Preminuo:

 • 22. siječnja 2010. u Zagrebu

Batušić Nikola, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

 • akademik
 • professor emeritus
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u miru – Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika – Razred za književnost (01.01.2004. – 22.01.2010.)
 • tajnik – Razred za književnost (01.01.2001. – 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za književnost (12.05.1994. – 22.01.2010.)
 • član suradnik – Razred za književnost (09.06.1983. – 12.05.1994.)

Spomenica Nikola Batušić : 1938.-2010. / urednik Ante Stamać

 

Akademik Nikola Batušić, istaknuti hrvatski teatrolog rođen je 18. veljače 1938. u Zagrebu, gdje je i maturirao u Klasičnoj gimnaziji 1956. godine. Studirao je francuski i njemački jezik i komparativnu književnost na sveučilištima u Zagrebu, Münsteru i Parizu, diplomirao je romansku grupu na Sveučilištu u Zagrebu 1961. godine, a stupanj doktora znanosti iz književnosti stekao je na Sveučilištu u Zagrebu 1965. godine.

Preko četrdeset godina (1963.– 2004.) predavao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, te je u više navrata bio dekan i prodekan, a njegova su predavanja iz Povijesti drame i kazališta u tom poprilično dugačkom razdoblju odslušali svi studenti kazališnih odsjeka. 2005. godine Odlukom Sveučilišta u Zagrebu postao je professor emeritus. Povodom tog imenovanja, osnovao je stipendiju namijenjenu studentima dramaturgije i kazališne režije na ADU.

Kao jedan od vodećih stručnjaka za povijest hrvatskoga kazališta 1983. godine postao je članom suradnikom, a 1994. godine izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost. Od 2004. godine bio je tajnik Razreda za književnost.

Predavao je kao gost profesor na svim hrvatskim sveučilištima i na sveučilištima u Beču, Parizu, Veneciji, Varšavi Pragu, Münchenu i Udinama, a sudjelovao je na međunarodnim teatrološkim kongresima i znanstvenim skupovima u raznim europskim gradovima.

Akademik Batušić bio je članom i obnašao brojne funkcije u značajnim znanstvenim i stručnim društvima: bio je jedan od petorice utemeljitelja Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (1969.) i višegodišnji predsjednik društva, od 1979. do 1985. jedan od dvojice potpredsjednika Fédération internationale de Recherche théâtrale (FIRT), nevladine stručne organizacije u okviru UNESCO-a, član-radnik Matice hrvatske od 1971. godine (član njezinoga Upravnog odbora 1990.-1993.), član Društva hrvatskih književnika od 1972. godine (član predsjedništva 1990.- 1994.) te član hrvatskoga centra P.E.N. od 1980. godine.

Nikola Batušić za svoj rad primio je brojne nagrade: Godišnja nagrada “Vladimir Nazor” za 1979. godinu za knjigu Povijest hrvatskoga kazališta, Kvadrijenalna teatrološka nagrada “Marko Fotez” za 1984. godinu za knjigu Gavella, književnost i kazalište, 2001. “Nagrada Petar Brečić” HRT-a i Školske knjige Zagreb za ukupan prinos hrvatskoj teatrologiji, Nagrada “J. J. Strossmayer” za 2002. godinu za knjigu Književni protusvjetovi – poglavlja iz hrvatske moderne (Zagreb, 2001, zajedno sa Zoranom Kravarom i Viktorom Žmegačem), Nagrada “Judita” Društva hrvatskih književnika za 2002. godinu za knjigu Starija kajkavska drama, Nagrada “Vladimir Nazor” za životno djelo (Zagreb, 2005.) te Nagrada grada Zagreba 2007. za knjigu Na rubu potkove.

Akademik Batušić autor je šesnaest naslova te antologijskoga zbornika Pučki igrokazi XIX. stoljeća, a uredio je više knjiga u nizovima: Pet stoljeća hrvatske književnosti i Stoljeća hrvatske književnosti, kritičkim izdanjima djela A. G. Matoša i V. Nazora te tridesetak knjiga u Teatrologijskoj biblioteci Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa. Petnaest godina (1965. – 1980.) pisao je kazališne kritike u časopisu Republika. Bio je stalni suradnik Leksikografskoga zavoda ‘Miroslav Krleža’ i urednik struke ‘kazalište’ u Hrvatskom biografskom leksikonu te autor mnogobrojnih emisija na III. programu Hrvatskoga radija te emisija na Hrvatskoj televiziji.