Barković Josip

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Barković Josip

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za književnost (31.03.1980. – 07.12.2011.)