Barbić Ljubo

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Barbić Ljubo

Datum rođenja:

  • 1974

Mjesto rođenja:

  • Imotski

Telefoni:

  • : +01/2390-206

E-mail adrese:

Barbić Ljubo

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (16.11.2020. – …)

Ljubo Barbić diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999., a doktorirao 2007. godine. Trenutno je redoviti profesor u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Njegova istraživanja usmjerena su na područje infektologije i epidemiologije s posebnim naglaskom na emergentne i reemergentne virusne bolesti i zoonoze. Ističe se uspostavom preventivnih programa nadzora širenja zoonoza te implementacijom pristupa „Jedno zdravlje“ u javnom zdravstvu.

Velik dio njegovih istraživanja odnosi se na flavivirusne infekcije, osobito na epidemiološke aspekte infekcije uzrokovane virusom Zapadnog Nila, virusom Usutu te na epidemiologiju krpeljnog encefalitisa. Na osnovi rezultata njegovih istraživanja proširenosti virusa Zapadnog Nila uspostavljen je program nadzora te emergentne zoonoze u Hrvatskoj. Značajan je i njegov doprinos istraživanjima epidemiologije influence u životinja, kao i herpesvirusnih zaraza. Osnivač je Laboratorija za arterivirusne zaraze životinja, koji je pod njegovim vodstvom postao nacionalni referentni i ovlašteni laboratorij za više virusnih zaraznih bolesti. Bio je voditelj ili suradnik na većem broju nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavio je brojne publikacije u uglednim međunarodnim časopisima. Dobitnik je Nagrade Akademije medicinskih znanosti Hrvatske Borislav Nakić za najbolji znanstveni rad mladog autora u području biomedicinskih znanosti 2010. godine. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Iz: NOVI ČLANOVI HAZU


Pregled radova u bazi CROSBI