Barbić Ljubo

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Barbić Ljubo

Datum rođenja:

  • 1974

Mjesto rođenja:

  • Imotski

Adresa:

  • Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom,  Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta u Zagrebu +385 01 2390 206

E-mail adrese:

Barbić Ljubo

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Ljubo Barbić rođen je 29. studenoga 1974. godine u Imotskom. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine te doktorirao 2007. godine obranivši disertaciju “Filogenetska i antigenska analiza izolata virusa influence konja izdvojenih u Hrvatskoj (Phylogenetic and antigenic analysis of equine influenza viruses isolated in Croatia)”. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 2001. godine, gdje radi i danas na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Na matičnoj ustanovi obnašao je dužnosti pročelnika Odjela te prodekana.

Velik dio njegovih istraživanja odnosi se na flavivirusne infekcije, osobito na epidemiološke aspekte infekcije uzrokovane virusom Zapadnog Nila, virusom Usutu te na epidemiologiju krpeljnog encefalitisa. Na osnovi rezultata njegovih istraživanja proširenosti virusa Zapadnog Nila uspostavljen je program nadzora te emergentne zoonoze u Hrvatskoj. Značajan je i njegov doprinos istraživanjima epidemiologije influence u životinja, kao i herpesvirusnih zaraza. Osnivač je Laboratorija za arterivirusne zaraze životinja, koji je pod njegovim vodstvom postao nacionalni referentni i ovlašteni laboratorij za više virusnih zaraznih bolesti.

Bio je voditelj ili suradnik na većem broju nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavio je brojne publikacije u uglednim međunarodnim časopisima. Dobitnik je Nagrade Akademije medicinskih znanosti Hrvatske Borislav Nakić za najbolji znanstveni rad mladog autora u području biomedicinskih znanosti 2010. godine. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2018 godine i član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjentosti od 2020. godine.


Bibliografija

Ljubo Barbić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI