Pretraga:

Rezultati:

Dvije makete Jože Plečnika iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU predstavljene na izložbi Universum Plečnik: Od delavnice do mita / Between Workshop and Myth u Ljubljani

Za potrebe postava izložbe UNIVERSUM PLEČNIK, Hrvatski muzej arhitekture posudio je ljubljanskom Muzeju za arhitekturo in oblikovanje dvije makete Jože Plečnika iz svojega fundusa. Riječ je o maketi nerealiziranog arhitektonskog rješenja crkve Majke Božje Lurdske u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu (izvedba u metalu) te maketi nerealiziranog projekta glavnog oltara iste crkve (izvedba u drvu).

Akademkinja Vida Demarin supredsjedateljica svjetskog kongresa Controversies in Neurology u Dubrovniku

Akademkinja Vida Demarin bila je supredsjedateljica svjetskog kongresa Controversies in Neurology, CONy 2023. održanog u Dubrovniku od 23. do 25. ožujka 2023.  te je održala uvodno predavanje Neuroplasticity in health and disease. Na kongresu je bilo 900 sudionika iz cijelog svijeta, a obrađene su značajne teme iz neurologije, kao što su 
Alzheimerova bolest, moždani udar, multipla skleroza, glavobolja, epilepsija i dr.

Knjižnica HAZU

Informacije i upiti: 01/4895-113 E-mail: informator@hazu.hr  Strossmayerov trg 14, Zagreb E-mail: library@hazu.hr Radno vrijeme za korisnike: ponedjeljak – petak: 9:00 – 15:00h Više

Otvaranje gradilišta i konstrukcijska obnova zgrade Knjižnice HAZU

U ponedjeljak, 20. ožujka 2023., otvaranjem gradilišta i službeno je započela obnova zgrade Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Strossmayerovu trgu 14 u Zagrebu. Zgrada Knjižnice HAZU sedma je od osam nekretnina na kojoj, zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, započinju građevinski radovi na konstrukciji i građevinsko-obrtnički radovi obnove nakon potresa 2020. godine. Rok završetka građevinskih radova na konstrukciji je najkasnije do 15. svibnja 2023., a građevinsko-obrtničkih najkasnije do 31. kolovoza 2023.

Cvetnić Ratko, akademik

Telefon: 385(0)1 4895 169 Razred za književnost HAZU Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb Email: ratko.cvetnic@gmail.com Osobna stranica

Filipović Petrović Ivana, dr. sc.

Akademske titule: doktor znanosti Institucije: znanstvena suradnica – Zavod za lingvistička istraživanja HAZU Životopis Ivana Filipović Petrović rođena je 7. rujna 1983. u Sisku. Osnovnu školu

Problemi sjevernog Jadrana

ISSN 03518825 (Tisak) ; ISSN 18487807 (Online) DOI: 10.21857/y7v64tweky Sv. 20 (2022) / glavni i odgovorni urednik Miroslav Bertoša. – [2023]. – 140 str. : ilustr.