Day: 23 svibnja, 2024

Priopćenje

Predavanje akademika Marka Tadića na College de France u Parizu

Akademik Marko Tadić, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU održat će predavanje o svojim istraživanjima na problemima unitarizabilnosti za klasične grupe na prestižnoj ustanovi College de France u Parizu, u srijedu 24. svibnja 2024.

Priopćenje

7. Regionalni znanstveni skup geologija kvartara: Istraživanja krša i 100. obljetnica rođenja Mirka Maleza

Nacionalni odbor INQUA Hrvatska u suradnji sa Zavodom za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, Slovenskim nacionalnim odborom INQUA i Slovenskim geološkim društvom organizira 7. Regionalni znanstveni skup geologija kvartara: Istraživanja krša i 100. obljetnica rođenja Mirka Maleza. Skup će se održavati od 14. – 16. studenoga 2024. u dvorani Knjižnice HAZU u Zagrebu.