Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Umro akademik Nikša Gligo

U subotu 10. veljače 2024. u Zagrebu je u 78. godini života umro hrvatski muzikolog akademik Nikša Gligo, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Rodio se 6. travnja 1946. u Splitu. Završio je studij anglistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1969., a studij muzikologije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1973. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu magistrirao je 1981. tezom o skladateljskom kontinuitetu u djelu Natka Devčića, a na Odsjeku za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani obranio 1984. doktorsku disertaciju.

Nikša Gligo je od 1969. do 1986. bio voditelj Muzičkog salona Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu koji je njegovim nastojanjima postao jednim od središta glazbenog života Zagreba toga vremena, promovirajući prije svega suvremenu glazbu.
Od 1986. do 2017. predavao je muzikološke predmete na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Redoviti profesor postao je 1998., a od 2017. bio je professor emeritus. Od 1998. do 2004. bio je pročelnik Odjela za muzikologiju.

Za redovitog člana HAZU, u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju, izabran je 2006., a od 1992. bio je član suradnik. Od 2011. do 2018. bio je član Predsjedništva HAZU.

Između 1973. i 1991. bio je tajnik i umjetnički direktor na festivalu suvremene glazbe Muzički biennale Zagreb. Bio je i glazbeni kritičar Vjesnika i Vjesnika u srijedu. Objavio je niz knjiga i članaka s područja teorije i estetike glazbe 20. stoljeća, posebno o hrvatskoj avangardi druge polovice stoljeća.
U središtu su njegovih istraživanja bili glazba dvadesetoga stoljeća, semiotika glazbe i metodološka pitanja muzikologije. Kao autor leksikonskih djela, rasprava o glazbenim terminima, kao i prijevodima stručne literature sa stranih jezika dao je dalekosežan doprinos standardiziranju hrvatskoga nazivlja s područja glazbe 20. stoljeća.

Pretraživanje