Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Javni natječaj Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2024. godinu

UPRAVNI ODBOR

ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
čiji su utemeljitelji: Hrvatski sabor, Privredna banka d.d. Grad Rab, obitelj Torbar, Zagrebački velesajam, obitelj dr. G. i F. Verbič, Školska knjiga d.d., INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Dragutin Tadijanović, Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić

a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske

o b j a v l j u j e

J A V N I    N A T J E Č A J


I.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

  • izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
  • organiziranje znanstvenih skupova,
  • razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
  • otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena dvadeset šestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2024. godini iznosi 133.000,00 eura.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samoregistrirane nakladničke organizacije i ustanove koje imaju registriranu nakladničku djelatnost, uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2022.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 4. ožujka 2024.


II.

Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:

  • pjesnička nagrada u iznosu od 2.660,00 eura,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 664,00 eura ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 664,00 eura ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 4. ožujka 2024.


III.

Iz sredstava darovatelja Stipana Bilića-Prcića dodijelit će se:

  • književna nagrada Stipana Bilića-Prcića u iznosu od 6.640,00 eura
  • dvije potpore, svaka u iznosu od po 2.660,00 eura ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 16. svibnja 2024.


Obrasce prijavnica na natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/ .
Pravo predlaganja za točke pod I., II., i III. imaju pojedinci (osim predlaganja projekata izdavačke djelatnosti!), skupine, udruge, znanstvene i umjetničke ustanove, škole i HAZU jedinice.
Obrazložene prijedloge treba dostaviti na adresu:
ZAKLADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 11, ZAGREB

Pretraživanje