Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Akademik Ivo Šlaus odlikovan Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Odlukom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića istaknuti hrvatski fizičar akademik Ivo Šlaus odlikovan je Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, za osobite zasluge u području znanosti, istraživanja, međunarodnih odnosa te izniman doprinos ugledu Republike Hrvatske i njezinom međunarodnom položaju u svijetu. Odlikovanje je na svečanosti u Uredu Predsjednika Republike u Zagrebu u srijedu 25. listopada 2023. preuzeo sin akademika Ive Šlausa akademik Mario Šlaus.

 

Akademik Ivo Šlaus rođen je 26.rujna 1931. u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 1954. i doktorirao 1958. Radio u Institutu »Ruđer Bošković« (1954–98), znanstveni savjetnik (od 1967) te kao predavač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Područja njegovog primarnog znanstvenog rada su nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika, uvodio je i razvijao nove eksperimentalne tehnike i metode analize o čemu je objavio više od 411 radova od toga 6 monografija iz fizike, citirano ukupno 2500 puta s h-faktorom preko 35 (17 znanstvenih radova s preko 50 citata).  Među prvima je istraživao nuklearna međudjelovanja izvan energetske ljuske. Na području medicinske nuklearne fizike bavio se radiofarmaceuticima i razvojem neutronske radioterapije, jedan je od organizatora skupova o nuklearnoj medicini. Međunarodni odnosi, održivi razvoj i znanost o znanosti su također područja istraživanja akademika Šlausa.

Pozvani predavač bio je na 57 međunarodnih konferencija, organizirao je 18 međunarodnih konferencija. Bio je glavni istraživač na projektima IAEA, EU, NSF (SAD), a u dva navrata 2005. i 2008. direktor NATO workshopa. Recenzent za projekte EU Framework 5, 6 i 7, te za NSF, DOE projekte u SAD i u RH.

Počasni je član udruženja američkih fizičara (American Physical Society). Bio je gostujući profesor (visiting professor) na nizu sveučilišta i savjetnik u znanstvenim laboratorijima: University of California, Los Angeles, SAD (1964. – 2003.), Georgetown University, Washington, DC (1972. – 94.), Duke University, NC (1980. – danas), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974.), Universite Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975.), Kyoto University, Japan (1981.), te savjetnik Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972. – 2002.), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973. – 1980.), Institut Jožef Stefan i Internatioanl postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana (1996. – danas).

Godine 1977. izabran je za izvanrednog, a 1991. postaje redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iste godine postao je i predsjednik Odbora HAZU za međunarodnu suradnju. Za vrijeme njegovog predsjedavanja HAZU je postala član Međunarodnog vijeća znanstvenih društava ICSU, međunarodnih i europskih udruga znanstvenih društava i udruge Europskih akademija znanosti i umjetnost (ALLEA) i udruge svih akademija svijeta (IAP i IAMP).

Od 2000. do 2003. bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru, član Odbora za međunarodne odnose i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Godine 1997. je su-osnovao i bio glavni tajnik Hrvatskog pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu.

Član je i suosnivač Academia Europaea (od 1988.) i predsjednik njenog Odbora za fiziku i tehničke znanosti (1990. – 1994.), član Academia Scientiarum et Artium Europaea u Salzburgu (od 1992.), član World Academy of Art and Science (WAAS) (od 1994.) i njen predsjednik (2011. – 2013.), a sada je njen počasni predsjednik, od 2005. je član predsjedništva WAAS i bio je predsjednik za Jugoistočnu Europu. Osnivač  je i glavni urednik časopisa Cadmus, kojeg izdaje WAAS. Počasni je član New Westminster College, Vancouver, Kanada. Vanjski je član Makedonske akademije i dopisni član Crnogorske akademije, te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je Međunarodnog savjeta za Science Policy Studies, član World Innovation foruma, član UNESCO Task group for Revitalizing R&D u Jugoistočnoj Europi, suosnivač i predsjednik Međunarodnog centra za održivi razvoj u Ljubljani. Od 2002.  je član Međunarodnog vijeća Pugwash conferences on Science and World Affairs kao i član Počasnog Odbora i panelist međunarodne konferencije: Religion, Science and the Environment.

Od 1987. je član Rimskog kluba, a 1993. osnovao je i postao predsjednikom Hrvatske udruge Rimskog kluba.

Akademik Ivo Šlaus dobitnik je nagrade Ruđer Bošković 1962. i 1969. godine, a 2008. primio je Državnu nagradu za znanost za životno djelo.

Pretraživanje