Day: 5 rujna, 2023

Priopćenje

Predavanje akademika Gorana Muića na 23rd Scientific Colloquium on Geometry and Graphics u Vinkovcima

Akademik Goran Muić, zajedno sa suradnicima – doc.dr.sc. Iva Kodrnja (Sveučilište u Zagrebu) i dr.sc. Damir Mikoč (Sveučilište u Zadru), sudjeluje na 23rd Scientific Colloquium on Geometry and Graphics, koji se održava u Vinkovcima, 3. – 7. rujna rujna 2023.
Održali su seriju od tri predavanja o zajedničkim istraživanjima o smještavanju kompletnih krivulja u projektivne prostore i primjenama u teoriji brojeva i geometriji.