Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Intervju s dr. sc. Anjom Nikolić-Hoyt, dobitnicom nagrade HAZU o Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika

Hrvatski književnojezični rječnik Julija Benešića u novom izdanju modernim čitatelju daje priliku za usvajanje boljih jezičnih kompetencija, a pred buduće istraživače postavlja nove izazove.

Poveznica na intervju: Drag mi je Platon 28.travnja 2023.

Dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt (Zagreb, 1963.) znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU i upraviteljica toga zavoda. Do sada je objavila dvije monografije i niz znanstvenih radova iz više područja lingvistike, a posebno iz konceptualne i povijesne leksikografije, koje je znatno unaprijedila. Nagradu dobiva za izradu novih svezaka Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića u nakladi HAZU. Dr. sc. Nikolić-Hoyt suuređivala je sveske 13, 14 i 15 i autorica je studija koje služe kao predgovori tima svescima. U njima je uvela vrijedne inovacije: vjerodostojno bilježenje korpusnih glosa u skladu s izvornim zapisom, uz pune podatke o izvorima, te unošenje paralelnih korpusnih glosa prema različitim izdanjima književnoga djela utemeljenima na različitim jezično standardnim pristupima. Izdavanje Benešićeva Rječnika najvažnija je dopuna Akademijinu Rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika, a dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt svojim je izvornim znanstvenim radovima presudno utjecala kako na otkrivanje i recepciju, tako i na produbljeno razumijevanje Benešićeva djela, čije izdavanje predstavlja sintezu svih njezinih dosadašnjih metodoloških i obradbenih inovacija.

Pretraživanje