Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Javni poziv MKM nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama za 2023. godinu

 

Uvjete poziva, upute za prijavitelje, kriterije za vrednovanje kao i više informacija nalazi se na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=23585

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: prijavnice@min-kulture.hr (za tehnička pitanja) ili otkup.knjiga@min-kulture.hr.

Provedbom mjere predlaganja knjiga za otkup narodnim knjižnicama koja se provodi kao dopuna redovnoj knjižničnoj nabavi za što Ministarstvo kulture i medija također osigurava proračunska sredstva, povećat će se dostupnost vrijednih knjiga te promicati kultura čitanja.

Ovim će Pozivom narodnim knjižnicama biti dodijeljena posebna namjenska sredstva za otkup knjiga, kojima će one samostalno nabavljati knjige tijekom cijele godine.

Novim modelom poticat će se otkup knjiga hrvatskih izdavača na hrvatskome jeziku i to:
• vrijedna djela suvremene domaće književnosti,
• prijevodi suvremene svjetske književnosti,
• djela temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost,
• djela domaće i prijevodne (književne, znanstvene i stručne) esejistike i publicistike
• vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

Pravo podnošenja prijava imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj te autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

Prijava se podnosi elektroničkim putem, ispunjavanjem online prijavnice putem sustava ePisarnice Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica, kao i slanjem tiskanog primjerka objavljene knjige na adresu Ministarstva.

Pretraživanje