Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Izjava Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU povodom tobožnjeg „međunarodnog priznanja čakavskoga jezika“

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 2. (283.) redovitoj sjednici održanoj 22. veljače 2023. jednoglasno je prihvatilo Izjavu Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU povodom tobožnjeg „međunarodnog priznanja čakavskoga jezika“.

Velik broj medija u Hrvatskoj prenio je početkom veljače 2023. netočnu vijest da je došlo do „međunarodnog priznanja čakavskoga jezika“ zato što je čakavskomu, na inicijativu američkog lingvista Kirka Millera, Ljetni institut za lingvistiku (Summer Institute of Linguistics) dodijelio tzv. „ISO kod“. Međutim, valja znati da je Ljetni institut za lingvistiku privatna neprofitna organizacija, a ne kakvo službeno tijelo neke vlade ili međunarodne organizacije.  Osnovao ga je 1934. prezbiterijanski svećenik William Cameron Townsend s namjerom da prijevod Biblije bude dostupan na svim jezicima svijeta, a danas se Ljetni institut za lingvistiku bavi, osim misionarskim djelovanjem, i sustavnim opisivanjem slabo poznatih jezika svijeta te izdavanjem publikacije „Ethnologue“ u kojoj su navedeni svi idiomi koje Institut smatra jezicima i kojima je, zbog međusobnog razlikovanja, dodijelio ISO kod. Sustavna je politika Instituta da status jezika pridaje i onim idiomima koje većina znanstvenika smatra dijalektima ili narječjima, pa su tako svoj kod dobili i bavarski (općenito smatran narječjem njemačkoga jezika) i šleski (jedno od poljskih narječja). Od hrvatskih idioma prije čakavskoga je svoj ISO kod dobio „kajkavski književni jezik“. Jezična klasifikacija Ljetnog instituta za lingvistiku i ISO kodovi koje on dodjeljuje imaju zanemariv utjecaj na jezičnu politiku goleme većine vlada i međunarodnih organizacija, a često su i u suprotnosti s pogledima lingvističke znanosti na genetske odnose među jezicima i na probleme jezičnog identiteta.

Jedno od najbitnijih razlikovnih obilježja hrvatskog jezika je tronarječnost koja obuhvaća kajkavsko, čakavsko i štokavsko narječje.

Čakavsko je narječje odavna priznato kao jedno od triju narječja hrvatskoga jezika i nikakva mu „međunarodnog priznanja“ ne treba niti ga može biti.

 

Pretraživanje