Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Akademkinja Silvana Vranić održala predavanje Što je hrvatskomu jeziku čakavština? 

Na poziv Kluba Sveučilišta za 3. dob pri Sveučilištu u Rijeci, akademkinja Silvana Vranić održala je 22. veljače 2023. javno predavanje Što je hrvatskomu jeziku čakavština? 

U predavanju su izneseni razlozi koji su doveli do toga da je čakavština danas narječje hrvatskoga jezika, unatoč postojanju čakavskoga povijesnojezičnoga tipa u 16. stoljeću, i time neodvojivi dio hrvatskoga jezika. Iako nema razvijene sve stilove (poput znanstvenog ili administrativnog), ne znači da nije polifunkcionalna: čakavskim se idiomima govori u neformalnim situacijama, ali je ona i jezik književnosti, pa i jezik medija, u kojima nadrasta funkciju izražavanja regionalnog, etničkog i obiteljskog identiteta govornika.

 

Pretraživanje