Day: 23 studenoga, 2022

Priopćenje

Umro Suad Efendić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

U Stockholmu je 21. studenog 2022. u 86. godini života umro hrvatski internist i endokrinolog Suad Efendić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1997. Rodio se u Trebinju 8. travnja 1937. U Zagrebu je 1955. završio srednju školu i 1961. diplomirao na Medicinskom fakultetu te nakon toga radio na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu. Specijalizirao je internu medicinu i endokrinologiju u Švedskoj gdje je nastavio karijeru. Od 1996. bio je član Kraljevske švedske akademije znanosti.