Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Novi broj časopisa Filologija Razreda za filološke znanosti HAZU

Izišao je novi broj časopisa Filologija Razreda za filološke znanosti koji se priprema u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Broj 78 donosi priloge domaćih i stranih kroatista i lingvista koji su nastali kao rezultat rada Akademijine znanstvene konferencije »Norma hrvatskoga standardnoga jezika u 21. stoljeću« održane 18. i 19. listopada 2021. godine u Zagrebu. Osim tih radova koji se bave pitanjima norme hrvatskoga standardnoga jezika, hrvatskim jezičnim planiranjem i jezičnom politikom, broj 78 sadrži i druge vrijedne znanstvene priloge posvećene staroslavenskim i onomastičko-pravopisnim problemima.

Glavni i odgovorni urednik je akademik August Kovačec, izvršni urednik prof. dr. sc. Mario Grčević, tajnica uredništva dr. sc. Bojana Schubert, tehnička urednica dr. sc. Martina Bašić, a korektorice Bojana Schubert i dr. sc. Ivana Filipović Petrović.

Sadržaj Filologije 78 dostupan je na poveznici: Filologija, Vol. No. 78, 2022.

Pretraživanje