Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Umro akademik Tomislav Cvitaš

U petak 19. kolovoza 2022. u Zagrebu je u 79. godini života umro akademik Tomislav Cvitaš, istaknuti hrvatski fizikalni kemičar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Rodio se 12. listopada 1943. u Zagrebu. Diplomirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. Nakon toga zapošljava se u Institutu Ruđer Bošković i 1967. odlazi na poslijediplomski studij iz područja molekulske spektroskopije na Sveučilište Reading u Velikoj Britaniji, gdje doktorira 1970. Zatim jednu godinu boravi na Sveučilišnom koledžu (University College) u Londonu kao postdoktorand i vraća se u IRB, gdje započinje istraživanja u području spektroskopije i atmosferske kemije. U isto vrijeme održavao je predavanja iz fizikalne kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1975. do 1977. boravio je u Istraživačkom centru u Karlsruheu te od 1990. do 1995. na Fraunhoferovu institutu za atmosferska istraživanja u Garmisch Partenkirchenu, gdje je radio na koordinaciji najvećeg znanstvenog projekta za istraživanje okoliša u Europi. Od 1977. do 2006. Tomislav Cvitaš djelovao je kao redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za fizikalnu kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu i dekana PMF-a te pročelnika Kemijskog odsjeka. Od 2015. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je redoviti član HAZU, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti od 2018., a od 2012 bio je član suradnik.

Akademik Tomislav Cvitaš bio je najveći je autoritet u području fizikalne kemije u Hrvatskoj te je svojim znanstvenim, nastavnim i društvenim djelovanjem u sklopu kemijske struke znatno pridonio razvoju kemijske znanosti i visokog obrazovanja. Njegov znanstveni rad u područjima molekulske spektroskopije i atmosferske kemije međunarodno je priznat i visoko citiran.

Njegova znanstvena i stručna bibliografija obuhvaća 13 knjiga i udžbenika, 4 poglavlja u znanstvenim monografijama, 30 znanstvenih radova iz područja spektroskopije, 76 radova iz područja atmosferske kemije, pedesetak radova iz edukacije i 19 radova iz područja mjeriteljstva. Dugi niz godina bio je aktivan u Međunarodnoj uniji za čistu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry), što je rezultiralo i koautorstvom tzv. Zelene knjige – Preporuke za veličine, jedinice i simbole u fizikalnoj kemiji, koja je citirana više od 400 puta te je prevedena na 7 jezika.

Za svoj doprinos znanosti i visokom obrazovanju akademik Tomislav Cvitaš nagrađen je s više istaknutih nagrada i priznanja: Državnom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2001., Plaketom IUPAC Appreciation of service for outstanding contributions to the advancement of worldwide chemistry, 2003., Nagradom Andrija Mohorovičić Sveučilišta u Zagrebu i Medaljom Kemijskog odsjeka PMF-a za doprinose znanstvenom i nastavnom radu 2014.

Pretraživanje