Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Faksimilno izdanje “Misala kneza Novaka” trajno pohranjeno u Knjižnici HAZU

Misal kneza Novaka iz 1368. godine jedna je od naših najljepših i najvrjednijih rukopisnih knjiga koja predstavlja najvišu razinu kaligrafskog, iluminatorskog i uopće knjiškog umijeća naših glagoljaša. Vlastoručno ga je ispisao knez Novak Disislavić kao zavjetni dar crkvi u kojoj će biti pokopan. Kako bi se današnjim čitateljima približila jedna od najvažnijih knjiga u povijesti Hrvatske, u suradnji Katedre Čakavskoga sabora Roč, Staroslavenskog instituta i Mozaik knjige pripremljeno je i izdano 2020. godine ovo bibliofilsko izdanje. Tako je nakon više od 650 godina Misal kneza Novaka prvi put tiskan i dostupan široj hrvatskoj javnosti. Sadrži dvije knjige: prva je vjeran faksimil originalnoga misala koji se nalazi u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču i druga, popratna knjiga sadržava tekstove s opisom i zanimljivostima o misalu na hrvatskome i engleskome jeziku.

Ovo luksuzno faksimilno izdanje u vlasništvu Zaklade HAZU bit će trajno pohranjeno u Knjižnici HAZU i time dostupno znanstvenicima, proučavateljima glagoljice, ali i svim ostalim zainteresiranim korisnicima.

Knjiga je katalogizirana i uvrštena u fond pod signaturom ZP-144, a bibliografski zapis dostupan je svima putem web kataloga:

Knjižnica HAZU u svom fondu čuva iznimno vrijednu zbirku glagoljskih knjiga – kako izvornika tako i faksimilnih pretisaka od nacionalne i kulturne važnosti. U Knjižnici se nalazi izvornik prve hrvatske tiskane knjige, prvotisak Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. godine kojoj je kao glavni predložak poslužio upravo ovaj rukopisni Misal kneza Novaka iz 1368. Pohranom ovog Misala upotpunila se zbirka glagoljskih knjiga u Knjižnici i osigurala njezina šira dostupnost.

Pretraživanje