Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Predavanja akademika Ranka Matasovića u Japanu

Akademik Ranko Matasović kao gost Slavensko-euroazijskog istraživačkog centra Sveučilišta Hokkaido boravi u Japanu gdje je u petak 8. srpnja 2022. na Sveučilištu u Tokiju održao predavanje o etimologiji imena Hrvat. U četvrtak 28. srpnja održat će predavanje i na Sveučilištu Hokkaido u Sapporu na temu Standardizacija slavenskih jezika i standardizacija hrvatskog.

Pretraživanje