Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Obranjen prvi doktorat na temu rada i opusa akademika Andrije Mutnjakovića

Na Sveučilištu IUAV u Veneciji u četvrtak 21. srpnja 2022. obranjen je prvi doktorat na temu rada i opusa istaknutog hrvatskog arhitekta akademika Andrije Mutnjakovića. Doktorat na temu Između neoavangardne umjetnosti i biourbanizma – Andrija Mutnjaković: Nacionalna knjižnica Kosova, obranio je mladi kosovski arhitekt Rilind Çoçaj koji je studirao na Politecnico di Milano, gdje od 2019. radi kao asistent na katedri DASTU (Dipartimento di architettura e studi urbani) Odsjeka za arhitekturu i urbanizam. Na studiji arhitekturalnog dizajna započeo je rad na istraživanju i prezentaciji studentima kampusa u Prištini i problematiziranje njegove kompozicije, a u sklopu toga istraživao je i Nacionalnu knjižnicu Kosova, jedno od najpoznatijih djela akademika Mutnjakovića. Ovo je prva doktorska disertacija na temu rada živućeg arhitekta obranjena na Sveučilištu IUAV u Veneciji, a akademik Mutnjaković je i osobno bio nazočan obrani doktorata.

Pretraživanje