Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavio je drugi svezak Hrvatske tehničke enciklopedije (HTE), djela koje prvi put na jednom mjestu donosi znanja o hrvatskoj tehnici, njezinoj povijesti i sadašnjem stanju, dajući presjek bogate hrvatske tehničke i industrijske baštine.

Projekt se odvija u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti (HAZU) i Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), na temelju Protokola o suradnji na Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji iz 2014. godine koji su potpisali Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Akademija tehničkih znanosti Hrvatske.

Akademik Ignac Lovrek, tajnik Razreda za tehničke znanosti HAZU-a i član Uredničkog vijeća Hrvatske tehničke enciklopedije pozdravio je prisutne kao izaslanik predsjednika HAZU-a akademika Velimira Neidhardta.

Osvrnuvši se na enciklopediju, istaknuo je njezin moderan pristup i ulogu u društvu, te kako se doprinos HAZU-a projektu nastavlja i u drugome svesku, na kojem je više akademika surađivalo kao urednici struka i autori članaka: jedan od urednika područja je akademik Ferdo Bašić, a suradnici u 2. svesku su akademkinja Sibila Jelaska i akademici Igor Anić, Ferdo Bašić i Franjo Tomić. Zaklada HAZU temeljem godišnjih natječaja daje potporu izdavanju Hrvatske tehničke enciklopedije

Enciklopedija je objavljena usporedno u mrežnome (tehnika.lzmk.hr) i tiskanom izdanju. Tiskano izdanje predviđeno je u četiri sveska posvećena zaokruženim tematskim cjelinama, a prvi je izišao u prosincu 2018. godine.

Drugi svezak HTE obrađuje tehničke i biotehničke discipline: kemijsku, prehrambenu, tekstilnu, grafičku tehnologiju i biotehnologiju, rudarstvo i metalurgiju, te s tim područjem usko povezane discipline, farmaceutsku i drvnu tehnologiju te poljoprivrednu tehniku, kao dijelove farmacije, šumarstva i agronomije.

Drugi svezak Hrvatske tehničke enciklopedije sadrži 933 stranice, 66.837 redaka teksta (2228 autorskih kartica) i gotovo 2000 ilustracija, karata, crteža, tablica. Na njemu je radilo 179 suradnika, a glavni je urednik Zdenko Jecić.