Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Dobitnici nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2021. godinu

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na sjednici održanoj 30. ožujka 2022., na temelju prijedloga i mišljenja razreda HAZU, izvješća Odbora za nagrade od 21. ožujka 2022. i članka 10. Pravilnika o postupku dodjele nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jednoglasno je donijelo Odluku o dodjeli nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Svečana sjednica u povodu Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dodjela Nagrada HAZU održat će se u petak 29. travnja 2022. s početkom u 13 sati u atriju palače HAZU na Trgu N. Š. Zrinskog 11 u Zagrebu.


Dobitnici NAGRADE HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

  1. Za područje društvenih znanosti: dr. sc. Katarina HORVAT – za knjigu Kućna služinčad u Zagrebu 1880. – 1914. (Srednja Europa d.o.o., Zagreb, 2021.)
  2. Za područje matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti: prof. dr. sc. Marcela HANZER – za izuzetne recentne znanstvene doprinose u teoriji reprezentacija klasičnih p-adskih grupa i teoriji automorfnih formi te Langlandsovom programu koji uključuju potpuno određivanje polova degeneriranih Eisensteinovih redova za klasične grupe i one koje dolaze od Jordanovih algebri, potpun i eksplicitan opis theta liftova dualnih parova tipa I klasičnih p-adskih grupa, potpun i eksplicitan opis theta liftova reprezentacija koje imaju Whittakerov model te problema smještavanja reprezentacija s Whittakerovim modelima u standardne module i teoriji R-grupa za metaplektičke grupe; objavljeno u nizu od 6 radova u periodu od 2018. do 2021. u prestižnim međunarodnim časopisima
  3. Za područje prirodnih znanosti: dr. sc. Petra BAJO – za znanstvena istraživanja o paleoklimatskim promjenama tijekom prošlosti na temelju geokemijskih značajki siga, objavljena u 24 znanstvena rada u posljednjih 5 godina te za otkriće uloge orbitalnih parametara Zemlje na razvoj i trajanje prijelaza između hladnijih i toplijih razdoblja (glacijala i interglacijala) u pleistocenu, objavljeno 2020. u znanstvenom časopisu Science (čimbenik odjeka 41,85)
  4. Za područje medicinskih znanosti: prof. dr. sc. Ivana TLAK GAJGER – za znanstveno dostignuće objavom, 30 znanstvenih članaka u posljednjih 5 godina (2017.-2021.), koji čine jednu tematsku cjelinu označenu naslovom biologija i patologija pčela
  5. Za područje filoloških znanosti nagradu dobiva: prof. dr. sc. Ekrem ČAUŠEVIĆ – za knjigu: Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju (Ibis grafika, Zagreb, 2018.)
  6. Za područje književnosti: Ivan LOVRENOVIĆ – za knjigu Putovi su, snovi li su (Fraktura, Zagreb, 2019.)
  7. Za područje likovnih umjetnosti: Milan BEŠLIĆ – za autorstvo izložbi i promociju umjetničkog djela akademika Ede Murtića uz stogodišnjicu njegova rođenja;
  8. Za područje glazbene umjetnosti i muzikologije: red. prof. art. Mladen TARBUK – za skladbu Sinfonia, praizvedba 27. travnja 2017. u okviru Muzičkog biennala, na koncertu Simfonijskog orkestra HRT, pod ravnanjem Pierre-André Valadea
  9. Za područje tehničkih znanosti: izv. prof. dr. sc. Jonatan LERGA – za djelo Napredni postupci digitalne obrade signala i strojnog učenja, znanstvenu cjelinu s 28 radova, od kojih je 13 objavljeno u časopisima kategorije Q1, 11 u časopisima kategorije Q2, a dr. sc. Lerga prvi je autor pet i drugi autor deset radova

Pregled ranijih dobitnika Nagrade HAZU

Pretraživanje