Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Inicijativa Zaustavite pedocid černozema u Ukrajini – suicid čovječanstva

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj sjednici održanoj u srijedu 30. ožujka 2022. primilo je obavijest o objavljenoj inicijativi akademika Ferde Bašića i akademika Ive Šlausa pod naslovom Zaustavite pedocid černozema u Ukrajini – suicid čovječanstva kojom se ističe važnost černozema (zemlje crnice) i predlaže da ga se proglasi nadnaraštajnom, trajnom baštinom čovječanstva pod nadzorom organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu FAO te upozorava na pedocid globalne žitnice černozema u Ukrajini koji dovodi u pitanje globalnu prehrambenu sigurnost.

Pretraživanje