Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

U tijeku istraživački restauratorski radovi u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Od 10. siječnja 2022. u tijeku su istraživački restauratorski radovi u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Radove obavlja tvrtka Art restauriranje u sklopu priprema za obnovu palače HAZU oštećene u potresima 2020.

       

Pretraživanje