Day: 22 studenoga, 2021

Priopćenje

Predavanje akademika Stanislava Tuksara: The Idea of ‘National’ in Croatian 19th-century Musical Culture: Sources and Ideological Background

Dana 15. studenog 2021. akademik Stanislav Tuksar održao je online jednosatno predavanje pod naslovom “The Idea of ‘National’ in Croatian 19th-century Musical Culture: Sources and Ideological Backgrounds” za šezdesetak doktoranada muzikologije i njihovih mentora na rumunjskim sveučilištima u gradovima Bukureštu, Cluju-Napoci (Kluž-Napoka) i Iaşiju (Jaš).