Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Nikola Albaneže novi upravitelj Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nikola Albaneže novi je upravitelj Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dužnost je preuzeo u ponedjeljak 11. listopada, a imenovalo ga je Predsjedništvo HAZU, nakon provedenog javnog natječaja, na mandat od četiri godine.

Nikola Albaneže rođen je 1960. u Zagrebu gdje je 1991. na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest umjetnosti i ruski jezik i književnost te završio dodiplomski studij muzeologije. Status višeg kustosa stekao je 2001.

Od 1994. do 2000. radio je u Gradskom muzeju Karlovac kao kustos odjela kulturne povijesti i voditelj galerije Vjekoslav Karas i u tom je razdoblju realizirao tridesetak likovnih i tematskih izložaba, kao i ponovno otvaranje stalnog muzejskog postava 1996. Od 2000. do 2002. radio je u Kabinetu grafike HAZU, od 2003. u Art magazinu Kontura i Aukcijskoj kući Kontura, a od 2006. u neprofitnoj ustanovi Academia Cravatica za koju je osmišljavao i provodio muzeološke projekte. Autor je projekta Muzej kravata, a organizirao je i međunarodnu umjetničku izložbu Izazov kravate postavljenu u nekoliko europskih i svjetskih gradova, kao i didaktičku izložbu Priča o kravati.

Od 2004. do 2008., u statusu vanjskog suradnika, predavao je kolegij Muzejske izložbe na Katedri za Muzeologiju Odsjeka informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom 2013/2014. predavao je kolegij Muzeologija na poslijediplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Pripremio je brojne izložbe popraćene predgovorima u katalozima te članke, osvrte i recenzije objavljene u raznim časopisima. Objavljuje tekstove s područja povijesti, teorije likovnih umjetnosti, tržišta umjetnina te muzeološke problematike i interpretacije kulturnog naslijeđa, kao i znanstvene članke i stručne recenzije.

Autor je više retrospektivnih izložbi, među kojima se izdvajaju Retrospektiva Ljudevita Šestića (2001.) i Retrospektiva Vjekoslava Karasa (2001.), obje realizirane u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu te Retrospektiva Zlatka Price, održana u Klovićevim dvorima 2016.

Bio je predsjednik Studijske sekcije ULUPUH-a u dva mandata, od 2006. do 2014.

U ime Kabineta grafike HAZU bio je kustos 3. hrvatskog trijenala crteža koji se održao u Klovićevim dvorima u ljeto 2002. te je koncipirao dionicu Maksimalnost minimalnog. Godine 2017. povjereno mu je autorstvo i koncepcija za 52. zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima pod naslovom (Ne)primjenjivost primijenjenih umjetnosti, a 2021. bio je autor izložbe 5. međunarodnog trijenala autoportreta zasnovane na koncepciji pod nazivom Ja – između zbilje i imaginacije.

Dužnost upravitelja Strossmayerove galerije, najstarije Akademijine muzejsko-galerijske jedinice, do sada su obnašali Izidor Kršnjavi (1883. – 1888.), Franjo Rački (1888. – 1894.), Nikola Mašić (1894. – 1902.), Josip Brunšmit (1902. – 1920.), Menci Klement Crnčić (1920. – 1928.), Artur Schneider (1928. – 1946.), Antun Jiroušek (1946.), Albert Bazala (1946. – 1947.), Ljubo Babić (1947. – 1951. i od 1957. – 1964.), Zdenko Šenoa (1951. – 1952.), Stella Ubel (1952. – 1957.), Vinko Zlamalik (1964. – 1991.), Đuro Vanđura (1991. – 2005.), Borivoj Popovčak (2005. – 2020.) i Ljerka Dulibić (2021.).

Pretraživanje