Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Željku Iveziću uručena diploma dopisnog člana HAZU

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u petak 24. rujna 2021. održana je svečanost dodjele povelje dopisnog člana HAZU prof. dr. sc. Željku Iveziću, istaknutom hrvatskom fizičaru i astronomu koji djeluje u SAD-u. On je za dopisnog člana HAZU, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, izabran u studenom 2020., no svečanost dodjele povelja novim članovima nije održana zbog pandemije koronavirusa. Povelju mu je uručio predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt.

Željko Ivezić rođen je 1965. u Sarajevu. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1990. strojarstvo, a na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1991. i fiziku. Doktorat znanosti stekao je iz područja prijenosa zračenja i teorijske infracrvene astronomije na Sveučilištu države Kentucky (University of Kentucky) u Lexingtonu 1995. Tijekom poslijedoktorskog studija na Sveučilištu Princeton znanstveni interesi Željka Ivezića pomiču se prema optičkoj astronomiji, primjeni naprednih statističkih metoda te vrlo produktivnom korištenju
podataka projekta SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Željko Ivezić 2004. odlazi u Seattle prihvativši docenturu iz astronomije u Zavodu za astronomiju Sveučilišta u Washingtonu (Department of Astronomy, University of Washington), jednom od najvećih astronomskih odjela u SAD-u, gdje je 2006. promoviran u izvanrednog, a 2008. u redovitog profesora. Znanstvena je produkcija Željka Ivezića impresivna: uz velik broj prvih autorstava, ukupno je 311 recenziranih znanstvenih radova koji su citirani približno 83.000 citata s h-indeksom 128. Kruna znanstvene karijere Željka Ivezića njegov je trenutni rad kao znanstvenog direktora gradnje velikog sinoptičkog istraživačkog teleskopa (Large Synoptic Survey Telescope – LSST) koji će tijekom 10 godina rada snimiti cijelo noćno nebo 1.000 puta, pri čemu će se prikupiti nekoliko stotina PB podataka. Projekt uključuje oko četrdeset sveučilišta, laboratorija i drugih institucija kao što su Google i New York Hayden Planetarium. Željko Ivezić jedan je od čelnih ljudi jednog od najvećih svjetskih infrastrukturnih projekata iz astrofizike, njegova je znanstvena produkcija po svim kvantitativnim pokazateljima
impresivna, a tijekom svoje cjelokupne znanstvene karijere u inozemstvu konstantno održava aktivnu znanstvenu suradnju s Hrvatskom.

Pretraživanje