Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022.

Gradski ured za kulturu Grada Zagreba objavio je 14. rujna 2021. poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. Prijave se podnose do 15. listopada 2021.

Više: Grad Zagreb službene stranice

Pretraživanje