Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Ministarstvo kulture i medija objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022.

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Prijave se podnose u razdoblju od 20. rujna do 20. listopada 2021. godine.

Pretraživanje