Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Nagrada Marko Fotez uručena Ladi Čale Feldman

U Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak 5. srpnja održana je svečanost dodjele Nagrade Marko Fotez za knjige posvećene istraživanju hrvatske drame i kazališta koja je uručena prof. dr. sc. Ladi Čale Feldman, redovitoj profesorici na Katedri za teatrologiju i dramatologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nagradu svake četiri godine dodjeljuje Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, a odluka o dodjeli Ladi Čale Feldman donesena je u prosincu 2020., ali je uručenje bilo odgođeno zbog epidemioloških mjera. Kako se navodi u obrazloženju, ovo ugledno priznanje dodijeljeno je Ladi Čale Feldman za knjigu studija Onkraj pozornice (izdavač Disput, 2019.) koja u čvrstu tematsku i metodsku cjelinu povezuje sustavno istraživanje, promišljanje i revalorizaciju temeljne kategorije „dramskog“ u književnosti, u kazalištu, na filmu, posebno u proznim tekstovima i u okvirima terapijskog promišljanja literarno zabilježenog „rada snova“.

„Kako se u teatrologiji kategorija dramskog neprestano propituje i iznova artikulira, posebno nakon Lehmannove utjecajne studije koja na primjerima novije njemačke i svjetske pozornice analitički afirmira termin „post-dramskog“, veoma je važno što knjiga Lade Čale Feldman ukazuje na neprekinuti i povijesno dosljedan kontinuitet dramskog u svim umjetničkim i socijalnim izvedbama, zbog čega zaslužuje da bude prevođena i čitana i izvan svojega matičnog, hrvatskog jezika. Ujedno je riječ o sintezi dugogodišnjih proučavanja glumačke umjetnosti kao sustavne deontologizacije subjekta, što je cjeloživotna tema teatrologinje Lade Čale Feldman, sve od njezinih prvih knjiga o Brešanu i metateatralnosti na hrvatskoj pozornici, preko knjiga koje se bave feminizmom i izvedbenim „maskama feminiteta“ na društvenoj i kazališnoj pozornici, pa do tekstova kao što je „Drama kao romaneskni medij“, objavljenih u knjizi U kanonu (2008.) koju suautorski potpisuju Lada Čale Feldman i Morana Čale. Uvijek temeljno oslonjena na suvremenu književnu teoriju i suvremena psihoanalitička tumačenja umjetnosti (književnosti, kazališta, filma), ali i vrsna poznavateljica izvedbenih studija, suvremene filozofije te antropologije i folkloristike, Čale Feldman uzor je posvećene, dosljedne i eruditske humanističke znanstvenice koja godinama produbljuje istraživanja performativnosti roda i interdisciplinarnosti kategorije „dramskog“. Njezino interdisciplinarno objedinjavanje teatrologije, filmologije, filozofije izvedbe te izvedbenih umjetnosti i povijesti kazališta, pokazuje se idealnom prizmom za proučavanje „dramskog“ u 21. stoljeću“, navodi se u obrazloženju dodjele Nagrade Marko Fotez Ladi Čale Feldman.

Nagradu je uručila dr. sc. Martina Petranović koja je podsjetila da je Nagrada utemeljena 1980. kad je teatrologija još bila mlada disciplina. Dosadašnji dobitnici bili su Slobodan Prosperov Novak, Nikola Batušić, Frano Čale, Branko Hećimović, Tomislav Sabljak, Đurđa Škavić, Boris Senker, Antonija Bogner-Šaban, Darko Gašparović i Martina Petranović. Odbor za dodjelu Nagrade Marko Fotez čine akademik Boris Senker kao predsjednik i članovi dr. sc. Nataša Govedić, dr. sc. Iva Hraste Sočo, dr. art. Mira Muhoberac, dr. sc. Martina Petranović, dr. sc. Marina Protrka Štimec i Anja Šovagović. S obzirom na znatno povećan opseg i kvalitetu teatroloških izdanja koja se bave proučavanjem hrvatske drame i kazališta u razdoblju od četiri godine, Odbor se suglasio da se Nagrada ubuduće dodjeljuje svake dvije godine radi primjerenog valoriziranja i poticanja daljnjih teatroloških istraživanja hrvatske dramske književnosti i kazališta.

„Nema ljepšeg osjećaja nego biti u nizu velikih prethodnika, među kojima je i moj otac, kao i društvu nastavljača, što će našu malu disciplinu povremeno činiti velikom“, kazala je Lada Čale Feldman.

Pretraživanje