Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU Velika Gorica objavio knjigu Veterinarstvo u Turopolju – zapisi jednog veterinara

U izdanju Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Velika Gorica objavljena je knjiga Veterinarstvo u Turopolju – zapisi jednog veterinara, autora mr. sc. Josipa Kozačinskog. Urednik izdanja je akademik Željko Cvetnić koji je zajedno s prof. dr.sc. Petrom Džajom recenzent. Josip Kozačinski završio je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i sve do umirovljenja predano je radio u struci neprestano se usavršavajući kroz stručne skupove i simpozije u zemlji i inozemstvu. Bio je suradnik brojnih časopisa i novina koji su bili vezani uz veterinarsku djelatnost. Višegodišnji rad na terenu  pružio mu je priliku istražiti razvoj veterinarstva  u Turopolju. Tijekom dugih godina trudio se pronaći pouzdane izvore i podatke u različitih arhivima koji su mu poslužili u koncipiranju knjige. Ona sadrži deset poglavlja: 1.Turopolje, 2. Povijest veterinarstva u Turopolju, 3. Osnivanje veterinarskih ustanova,4. Selekcija i uzgoj stoke u Velikoj Gorici, 5. Umjetno osjemenjivanje goveda i svinja u Turopolju, 6. Suzbijanje zaraznih bolesti životinja na području Turopolja, 7. Sajmovanje u Velikoj Gorici, 8. Kolinje u Turopolju i nus pojava klanja, 9. Prodaja mlijeka u Zagrebu – kantarenje, 10. Doživljaji terenskog  veterinara i popis literature.

Ova knjiga spada među malobrojne povijesne zapise o počecima djelovanja veterinarstva na pojedinim područjima naše zemlje i stoga je iznimno značajna. Potvrđuju nam to riječi akademika Željka Cvetnića iz Predgovora knjizi: „Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života i glasnica starine. Danas se promjene odvijaju brže nego ikad prije pa je prošlost potrebno upoznati kako bi se mogli odlučiti što od proživljenog sačuvati, a što promijeniti.“

Pretraživanje