Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Dobitnici Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. (266.) redovitoj sjednici, održanoj 24. ožujka 2021., temeljem prijedloga i mišljenja razreda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, izvješća Odbora za nagrade od 17. ožujka 2021. i članka 10. Pravilnika o postupku dodjele nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jednoglasno je donijelo sljedeću

O D L U K U

o dodjeli

NAGRADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu


1. za područje društvenih znanosti nagradu dobiva:

  • prof. dr. sc. MIROSLAV AKMADŽA za knjigu Franjo Kuharić: Kardinal i vlast (Profil knjiga, Zagreb, 2020.),

2. za područje matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti nagradu dobiva:

  • dr. sc. IVO PIANTANIDA za izvanredan znanstveni opus od 52 rada objavljena u periodu 2016. – 2020. te za otkriće selektivnog višenamjenskog senzora za DNA, RNA i proteine, objavljeno 2020. u znanstvenom časopisu Chemistry A European Journal,

3. za područje prirodnih znanosti nagradu dobivaju:

  • dr. sc. JADRANKA ŠEPIĆ za znanstvena istraživanja o postanku meteoroloških tsunamija, njihovom gibanju u raznim morima te transformaciji u obalnom području, objavljena u 15 članaka u posljednjih 5 godina,
  • prof. dr. sc. IVICA KISIĆ za djelo Antropogena erozija tla (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016.) te 28 radova na istu temu, referiranih u bazi znanstvenih podataka Web of Science, 4

4. za područje medicinskih znanosti nagradu dobiva:

  • doc. dr. sc. VEDRAN VELAGIĆ za 25 znanstvenih radova iz područja liječenja fibrilacije atrija, koji su objavljeni tijekom posljednjih 5 godina,

5. za područje filoloških znanosti nagradu dobiva:

  • dr. sc. VERA BLAŽEVIĆ KREZIĆ za objavljenu knjigu Književnimi radnjami za crkvu i domovinu. O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva misala iz 1893. (Matica hrvatska, Zagreb, 2020.),

6. za područje književnosti nagradu dobiva:

  • izv. prof. dr. sc. EVELINA RUDAN za knjigu Smiljko i ja si mahnemo (balada na mahove) (Fraktura, Zaprešić, 2020.),

7. za područje likovnih umjetnosti nagradu dobiva:

  • BORIS LJUBIČIĆ za seriju izložbi održanih 2017. i 2018. u Zagrebu, Splitu, Puli, Varaždinu, Berlinu i Lyonu (20. 11. 2019. do 1. 3. 2020.) te za knjigu Logo protiv kaosa (Naklada Hrvatskoga dizajnerskog društva, Zagreb, 2019.),

8. za područje glazbene umjetnosti i muzikologije nagradu dobiva:

  • dr. sc. SANJA MAJER-BOBETKO za knjigu Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine (Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2019.),

9. za područje tehničkih znanosti nagradu dobiva:

  • prof. dr. sc. HRVOJE KOZMAR za znanstvenu cjelinu pod nazivom Geofizička i industrijska strujanja fluida i njihov utjecaj na inženjerske konstrukcije i vozila, koja se sastoji od ukupno 30 radova objavljenih u prethodnih 5 godina, i to za 28 znanstvenih članaka u relevantnim međunarodnim časopisima i 2 poglavlja u knjigama.

Predsjednik Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti

Akademik Velimir Neidhardt


Pretraživanje