Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Izjava Odbora HAZU za normu hrvatskoga standardnog jezika o tzv. “bunjevačkom jeziku”

Izjava Odbora HAZU za normu hrvatskoga standardnog jezika

u povodu proglašenja tzv. „bunjevačkog jezika” jednim od službenih jezika u Subotici:

Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika prosvjeduje zbog pokretanja postupka za proglašenje tzv. „bunjevačkog jezika” jednim od službenih jezika u Subotici. Ne osporavajući pravo svake etničke i nacionalne zajednice na vlastiti jezik, kao ni potrebu za njegovanjem dijalekata kojim govore manjinske skupine poput Bunjevaca, ističemo da se službeni status u pravilu daje standardnim jezicima (kao što su ostali službeni jezici u Subotici – srpski, mađarski i hrvatski), a ne nestandardiziranim idiomima poput novoštokavskog ikavskog dijalekta kojim u svakodnevnoj komunikaciji govore Bunjevci. Kada govore standardnim jezikom, Bunjevci u Vojvodini služe se većinom hrvatskim jezikom, a u manjoj mjeri srpskim. Proglašenje bunjevačkog govora službenim u Subotici može biti shvaćeno samo kao dio političkoga plana identitetskoga rastakanja hrvatske bunjevačke zajednice u Vojvodini.

U Zagrebu, 8. ožujka 2021.

Akademik Ranko Matasović

Predsjednik Odbora

Pretraživanje