Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Priznanje Svjetske akademije za moždani udar i Svjetske organizacije za moždani udar akademkinji Vidi Demarin

Svjetska akademija za moždani udar (WSA) i Svjetska organizacija za moždani udar (WSO) dodijelili su akademkinji Vidi Demarin povelju o imenovanju u inicijativu Žene u moždanom udaru, te za izvanredan rad i postignuća na području moždanog udara.

Pretraživanje