News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Početak obnove i otvaranje gradilišta u Gundulićevoj 24/I u potresu stradale zgrade HAZU

 

Zgrada Hrvatske akademije u Gundulićevoj ulici 24/I druga je nekretnina na kojoj, zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, započinju radovi konstrukcijske obnove nakon potresa 2020. godine.

Na otvaranju gradilišta bili su prisutni Petra Tončić Lipovščak, dipl. ing. arh., iz Odjela za zaštitu i održavanje imovine HAZU, prof. dr. Željko Peković, dipl. ing. arh. (Core d.o.o.), Damir Šiško (Ta-Grad d.o.o.), Davor Plenković (Eko-plan d.o.o.), Sanja Cenko (ZEM nadzor d.o.o.) te drugi djelatnici Akademije.

Izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade u Gundulićevoj 24/I izrađivala se u razdoblju od 11. listopada 2021. do 11. travnja 2022., a glavni projektant je prof. dr. Željko Peković, dipl. ing. arh. Troškovi izrade dokumentacije iznose ukupno 900.000,00 kuna + PDV, od čega je 700.000,00 kn + PDV pokriveno iz Fonda solidarnosti EU, a 200.000,00 + PDV iz drugih izvora Akademije. Prvi dio gradnje – koji je predviđen za izvođenje radova konstrukcijske obnove, ugovoren je na iznos od 6.005.935,00 kuna + PDV. Izvođač radova je tvrtka Ta-Grad d.o.o.

Stručni nadzor na gradilištu obavljat će tvrtka Eko-plan d.o.o., usluge Koordinatora II tvrtka ZEM nadzor d.o.o. te usluge projektantskog nadzora tvrtka Core d.o.o.

Zgrada u Gundulićevoj 24/I bila je do potresa sjedište nekoliko značajnih jedinica Akademije: Zavod za ornitologiju HAZU, Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU, Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU, Arhiv za likovne umjetnosti Kabineta za arhitekturu i urbanizam HAZU te Zavod za imunologiju i genetiku tumora u Zagrebu

Planirani rok dovršetka radova konstrukcijske obnove je 15. ožujka 2023. godine.

 


Projekti obnove nekretnina i pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti.

 

 

 

 

 

Search